NHO Service og Handel

Innhold

Høring om å stenge ute privat barnevern

Maria Reklev

Fra stortingshøringen om barnevern

Stortingets familie- og kulturkomite arrangerte 19. april høring om Aps forslag om stenge private ute fra all drift av barnevern i Norge.

NHO Service og Handel, samt vår medlemsbedrift Aleris deltok i høringen.

Fagsjef Maria Reklev har ansvar for barnevern i NHO Service og Handel. I høringen sa hun følgende:

- Ethvert tiltak som innhentes av det offentlige reguleres og har bakgrunn i vedtak fattet av det offentlige barnevernet. Alle kjøp av tiltak, være seg fra ideelle eller andre private, er styrt gjennom anbud som Bufdir selv har ført i pennen. Det er de samme godkjenningene, de samme tilsynene og de samme krav og reguleringer som gjelder. Staten selv har formulert kravene til tilbydere om innhold i tiltaket, ansatte, kompetanse og en margin som tilsier at tilbyder driver på en slik måte at tiltaket har en langsiktig eksistens. La det også være sagt at frivillige ikke kan eller bør utføre oppgaver knyttet til barn i barnevernet. Det skal være forbeholdt ansatte med formell kompetanse i henhold til krav satt av Bufdir. Når det gjelder rammebetingelsene med blant annet varighet så oppleves de nok ganske likt av alle

- Det er dermed staten selv som har all makt i sine kjøp av tjenester. Ingen tilbydere som ikke etterlever dette vil få et eneste oppdrag. Vi har tillit til, og forventer, at både Bufdir og Fylkesmennene forvalter sin rolle til det beste for barnet og for norsk barnevern.

-Det er ikke slik at andre private står først i rekken når anbud utlyses, være seg ramme eller enkeltkjøp. Det er de statlige institusjonene som først fylles, deretter kommer de ideelle og til slutt andre private. Likevel er det et klart uttrykt behov rettet til våre medlemmer hos de som skal finne gode institusjoner og hjem til barnevernsbarn. Det er ikke påvist noen forskjeller i kvalitet i tilbudene. Blant annet i Bufdirs brukerundersøkelse fra 2016.

-Våre medlemmer har over flere år fylt en viktig rolle i det samlede barnevernet. En av dem har drevet siden 1954.

-Det ville være en utradering av et godt innarbeidet fagmiljø og årelang kompetanse om de skulle utfases. Barnevernet ville stått fattigere tilbake uten et av sine 3 svært dyktige kompetansemiljøer. De er alle 3 like viktige og utfyller hverandre til en helhet som kan sammen utvikles til et stadig bedre barnevern. Det ville være trist om norsk barnevern ble styrt av manglende kunnskap om ett av sine 3 kompetansemiljøer framfor å være styrt av målet om optimale tiltak formet etter hvert enkelt barns behov. 

Direktør Næringspolitikk, Dag Ekelberg i høringen:

- Forslaget er et dramatisk og kunnskapsløst angrep på barnevernet som setter system og ideologi foran hensynet til barnets beste.  Det er helt nye takter fra et parti som ellers er kjent for en pragmatisk og forutsigbar politikk hvor målet har vært å utvikle gode velferdsløsninger, også i samarbeid med private tjenesteleverandører. Nå må Arbeiderpartiet finne tilbake til pragmatismen.

Se vårt høringsnotat om saken her

Se også: Regjeringen ønsker privat barnevern velkommen
Se også: Krf er imot Aps forslag
Se også: Stortingets filmopptak fra høringen

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!