NHO Service og Handel

Innhold

Rett tiltak, til rett barn, til rett tid.

Nyhet, Helse og velferd, Barn og ungdom

Publisert

#205

Illustrasjonsbilde: ColourBox.com

Morten Nybakk, leder Bransjeutvalget for Barn og Ungdom i NHO Service og Handel skriver i Fædrelandsvennen om saken der en 15 år gammel jente knivstakk og drepte på Sørlandssenteret i juli 2017. Fylkesmannen har avdekket flere lovbrudd i sitt tilsyn. Barnevern og sykehus har fått hard kritikk.

 

#205

Morten Nybakk er leder av Bransjeutvalget for Barn og Ungdom i NHO Service og Handel. Nybakk er direktør Vekst og Utvikling i Aberia (Foto: Privat)

Innlegget er som følger:
Dette er først og fremst en svært trist hendelse for ofrene, deres pårørende og den unge jenta.

Rapporten fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder er nå ferdig og kompleksiteten i denne saken understrekes flere ganger. Rapporten konkluderer med lovbrudd hos barneverntjenesten, Sørlandets sykehus og Næromsorg Sør.

Elementene i saken ikke er unike, men utfallet så ufattelig tragisk. Noen elementer er situasjonsbetinget, andre er dessverre effekten av organisatoriske og faglige valg.

Noen sentrale elementer som kan ha vært svært avgjørende/medvirkende i denne saken og bør vies oppmerksomhet:

Medbestemmelse: «Medvirkning betyr ikke at barnet skal bestemme», skriver Fylkesmannen. Mange saker der barn som trenger å bli bestemt over /tatt valg for, får i for stor grad bestemme selv. Dette skaper utrygge rammer for systemet, de ansatte og ikke minst barnet.

Psykisk helse: Barneombud Anne Lindboe påpeker utfordringene med at så mye som 70 % av barn under barnevernets omsorg har psykiske plager eller andre helsemessige utfordringer. Det er iverksatt tiltak på dette punktet, men må vies enda større oppmerksomhet.

Stabilitet: Stabilitet er en avgjørende faktor i behandling, med over 60 endringer på oppholdssted i løpet av 1 år burde det "lyse rødt". Her er nok ikke årsaken nødvendigvis feil oppholdssted, men tidspunktet tiltaket ble valgt. Behandlingsapparatet kommer ofte alt for seint på banen iht. ulike tiltak og etterpå kritiserer tiltakets innhold og ikke tidsfaktoren.

Familiehjem: Uavhengig av denne saken må man se på storsatsingen på familiehjem/ fosterhjem som tiltak. Alle barn kan ikke inn i familiehjem / fosterhjem. Det plasseres barn med for store utfordringer inn i ulike former for hjem, dette har fått og vil fortsette å få alvorlige konsekvenser.

Institusjon: Det vil alltid være diskusjon om vi bør ha institusjoner, de vil sannsynligvis alltid være der. Institusjoner kan for mange være det eneste riktige tiltaket, men innholdet må være under løpende evaluering.

Tvang: Institusjoner har rettighetsforskriften som lovverk når det gjelder bruk av tvang. Uansett hvordan man snur og vender på det er institusjon som modell et "åpent" hus.

Hvordan vil vi da hjelpe de som ikke kan nyttiggjøre seg av denne modellen.

Denne gruppen er dessverre økende.

Linda Hofstad Helleland sier" Vi må lære av hva som gikk galt, og gjøre det vi kan for å forebygge at noe lignende skjer igjen."

Fokuset bør være rett tiltak, til rett barn, med hovedvekt på til rett tid.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!