NHO Service og Handel

Innhold

Tilliten til barnevernet øker

to barn

I årets undersøkelse svarer 80 prosent at de ville henvende seg til barnevernet hvis de var bekymret for om et barn lever under skadelige forhold.

56 prosent av befolkningen har et godt eller meget godt inntrykk av barnevernet. Det er en økning på åtte prosentpoeng fra 2019, viser ny undersøkelse uført for Bufdir.

Undersøkelse er utført av Sentio research Norge på oppdrag fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Godt over halvparten, 56 prosent, svarer i 2020 at de har godt inntrykk av barnevernet. Tre år tidligere var tallet bare 43 prosent. Mari Trommald, direktør i Bufdir, tror det er flere grunner til at tilliten øker, men gir mye av æren til de ansatte.

Mari Trommald er direktør i Bufdir.

Mari Trommald, direktør i Bufdir.

- Jeg er svært glad for at tilliten og inntrykket av barnevernet har forbedret seg over tid – og spesielt mye det siste året. Koronasituasjonen er særlig krevende for utsatte barn og unge, og for at barnevernet skal komme tidlig inn, er vi avhengig av at både foreldre og nettverk har tillit til tjenesten, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir i en pressemelding.

Manglende tillit kan føre til at færre melder fra

– Vi vet at det er et problem at barnevernet kommer for sent inn i noen saker – derfor er det viktig at befolkningen har tillit til barnevernet og ikke unnlater å melde bekymring, sier Trommald. Hun er samtidig glad for at de fleste med dårlig inntrykk ville meldt bekymring til barnevernet.

I årets undersøkelse svarer 80 prosent at de ville henvende seg til barnevernet hvis de var bekymret for om et barn lever under skadelige forhold. Dette er en økning på 8 prosentpoeng fra målingen utført i 2019, og andelen har økt betydelig over tid, fra 62 prosent i 2008.

Høyest tillit i Oslo

Tilliten til barnevernet er ikke jevnt fordelt, men øker med utdanning og inntekt. Den er høyest i Oslo og lavere på landsbygda. Nord-Norge skiller seg ut med lavere tillit til barnevernet i egen kommune. Det er også politiske skillelinjer, der tilliten er høyest blant SV-sympatisører og lavest blant dem som oppgir å stemme på FrP.

Mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt