NHO Service og Handel

Innhold

Godthaab får satse mot nye 100 år

Nyhet, Helse og velferd, Rehabilitering

Publisert

#205

Godthaab får satse mot nye 100 år (Foto: Stig Rune Pedersen)

Vår medlemsbedrift Godthaab Helse og Rehabilitering, Norges eldste i sitt slag, var truet av nedleggelse, men kan isteden feire 100- årsjubileum fordi Bærum kommune har gitt grønt lys for utvikling av virksomheten.

Godthaab ble etablert i 1918. Takket være politisk vilje og beslutningskraft kan Godthaab Helse og Rehabilitering nå feire 100 års jubileum i 2018. Kommunestyret har i ny arealplan besluttet at deler av området på Godthaab kan videreutvikles.

-Planutvalget i Bærum, under ledelse av varaordfører Ole Kristian Udnes, har vurdert og besiktiget Godthaab og utvalgets innstilling bidrar til at Norges eldste rehabiliteringssenter ikke må legge ned sin virksomhet. En utvikling på Godthaab er helt nødvendig for at organisasjonen skal kunne gå 100 nye år i møte, forteller adm. direktør Lillanna Engzelius.

Å bo nær behandlingstedet

Godthaab ønsker å iverksette et helse- og omsorgsprosjekt tilpasset befolkningens behov for helsetjenester. Målet er at mennesker skal kunne kan bo i sine hjem nært behandlingstilbud. Det skal også være mulig å avslutte livet på en verdig måte fordi både bolig og bistand legger til rette for dette. Godthaab planlegger å bygge boliger for utleie og salg. Målsettingen er å kunne tilby helse- og rehabiliteringstjenester til flere med utgangspunkt i dagens driftsorganisasjon og etablerte medisinske infrastruktur. Godthaab Helse og Rehabilitering vil med dette bli en del av et større miljø, som vil føre til mer aktivitet og til positive synergier og samarbeid.

#205

Lillanna Engzelius er adm. dir. ved Godthaab Helse og Rehabilitering

Sentrale målsettinger for prosjektet er; samhandling på tvers av tjenestenivåer, mellom ulike helse- og omsorgsprofesjoner og ikke minst et bomiljø hvor det er tilrettelagt for sosial omgang og samspill med andre mennesker.

Det er ønske om å etablere et nytt tjenestebygg i forlengelse av eksisterende bygningskropp med varmtvannsbasseng, treningsfasiliteter og funksjonelle livsløpsboliger plassert på tomtens vestside. Til sammen vil byggene kunne gi en helsebringende og trivelig alderdom, samtidig med et godt behandlings- og tjenestetilbud for annet publikum. Kommunens politikere har nå åpnet for slike muligheter, og Godthaab vil ivareta denne muligheten på beste måte.

Samarbeid med kommunen

Liggetiden på sykehusene i Norge har i løpet av de senere år blitt betydelig redusert. Utskrivning fra sykehuset representerer en belastning både fysisk og psykisk for mange pasienter. Usikkerhet rundt egen funksjonsevne gjør at mange opplever utrygghet. Pasientene er eldre og mange har omfattende medisinske tilstander.

Kommunen bygger ut sine tilbud for å ivareta befolkningens behov, men det tar tid å bygge opp tilstrekkelig kapasitet og kompetanse.

Samhandlingsarena

Godthaab tilstreber at prosjektet skal fungere som en samhandlingsarena for å utvikle gode eksempler på fremtidens pensjonist- og seniorboliger.

-Vi håper også at kommunen finner det interessant å samhandle i praksis, gjerne ved å etablere kommunale tjenestetilbud på området i fremtiden. På denne måten kan Godthaab bidra til å svare ut noen av samhandlingsreformens intensjoner. I tillegg etableres spennende arbeidsplasser og ny næring samtidig som bemanningsutfordringene i helsetjenesten ivaretas, sier Lillanna Engzelius.

Mer om saken

Livsviktig 

Rehabilitering på Godthaab har vært livsviktig for mange, som Tommy Josefson som etter en stygg bilulykke fikk hjelp til å komme raskere tilbake i arbeidslivet.
Les historien her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!