NHO Service og Handel

Innhold

Styrker habilitering og rehabilitering

rehabilitering

Foto: ColourBox.com

Regjeringen vil styrke og videreutvikle tilbudet om habilitering og rehabilitering i helsetjenesten.

Målet er å gradvis inkludere rehabilitering i godkjenningsordningen for fritt behandlingsvalg. I erklæringen heter det også at man ønsker å sette kommunene i stand til å ta et større ansvar for rehabiliteringstilbudet for de vanligste pasientgruppene.

  • Utvikle og utprøve modeller for avlastning etter modell av rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
  • Innarbeide rehabilitering i pakkeforløp der dette er en naturlig del av behandlingsforløpet.
  • Styrke tilbudet om behandlingsreiser

Ikke uventet ønsker erklæringen å styrke ideell sektor. Blant annet sies det at "Regjeringen anerkjenner at ideelle aktører er en viktig del av velferdssamfunnet og utgjør et viktig alternativ til både det offentlige og kommersielle tilbudet. Regjeringen vil sikre ideelle aktører frihet fra statlig overstyring og gode rammebetingelser som ivaretar sektorens egenart"

Dette vil få betydning for hva slags føringer som legges inn mot Helseforetakenes innkjøpspraksis og vil innebære mer bruk av ideell favorisering i anbud/innkjøp innen rehabilitering og annen spesialisert behandling. Dette har også Stortinget tidligere lagt føringer på. Dette kan føre til flere konkurranser på ulike vilkår og ekskludering av kompetanse og innovasjon private leverandører besitter. Samtidig slås det fast at både private og ideelle aktører skal benyttes, og at det skal stilles like krav og samme faglige kvalitet uavhengig av eierskapet. Det er også positivt at det slås fast at RHFene ikke skal bygge og utvikle konkurrerende tilbud til eksisterende tilbud hos private, ideelle aktører.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!