Vårt internasjonale arbeid

NHO Service representerer bemanningsbransjen på møte i ILO. Fagsjef for Bemannings og Rekrutteringsbransjen Even Hagelien lengst til høyre på bildet.

Bemanningsbransjen er internasjonal. Det gjelder både bransjens struktur, rammevilkår og rolle. Derfor er det viktig å ha et utstrakt samarbeid på tvers over landegrensene.

Ikke minst har dette vært viktig i de senere år knyttet til EU sitt vikarbyrådirektiv som gjennom implementeringen i Norge er begrunnelsen for at man har innført likebehandlingsprinsippet. Når man har felles lovgivning i hele EU/EØS området er det viktig at bransjeaktørene i det enkelte land snakker sammen og lærer av hverandre. Det er ikke bare gjennom EU-lovgivning at bransjen blir regulert. Også ILO har vedtatt en konvensjon som gjelder bransjen. Det er The Private Employment Agencies Convention, 1997 no.181.

Derfor har Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering i NHO Service prioritert å engasjere seg i det internasjonale arbeidet på vegne av bransjen, både på nordisk nivå, europeisk nivå og globalt.

NHO Service er tilknyttet den europeiske og globale organisasjonen for bemannings- og rekrutteringsbransjen, World Employment Confederation.

World Employment Confederation (tidligere Ciett) ble stiftet i 1967 og er internasjonalt anerkjent, blant annet hos FN-organet ILO, som global representant for bemannings- og rekrutteringsbransjen. Mens organisasjonens fokus ved etableringen kun var på bemanningsbransjen dekker man i dag et bredt utvalg av HR-ytelser som ut over utleie av personell også dekker rekruttering til faste stillinger, outplacement og forskjellige former for outsourcing av virksomheters rekrutteringsprosesser.

World Employment Confederation Europe er den europeiske delen av organisasjonen og er anerkjent av EU som den offisielle representanten for bemanningsbransjen med status som sosial partner for bemanningsbransjen i EU.

Som tilknyttet World Employment Confederation er alle medlemmer i Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering i NHO Service pliktige til å følge organisasjonens internasjonale Code of conduct.

Gjennom World Employment Confederation arbeider NHO Service for at bemanningsbransjens positive bidrag til et velfungerende arbeidsmarked anerkjennes samt at den europeiske og globale regulering av bransjen understøtter vår mulighet til å utvikle rollen ytterligere.

Hvert år arrangerer World Employment Confederation konferansen World Employment Conference hvor representanter for bemanningsbransjen i hele verden møtes og deler erfaringer.

Fagsjef for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering, Even Hagelien, har siden 2007 representert norsk bemanningsbransje i internasjonale fora. De siste årene har han ledet WEC Economic Affairs Committee.

Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering i NHO Service er også en del av et velfungerende nordisk samarbeid med mål om å utvikle det nordiske markedet for bransjen.

Det nordiske samarbeidet består, for uten NHO Service, av: Bemanningsföretagen i Almega, Vikarbureauernes Brancheforening i Dansk Erhverv og HPL i Finland.

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!