NHO Service og Handel

Innhold

Ansattoversikt

Ansattoversikt
45 ansatte funnet med valgt filtrering.

Anne-Cecilie Kaltenborn

Administrerende direktør

Jobber med: Overordnet ansvar for hele NHO Service og Handel, strategisk og operativt. Hovedfokus på utvikling av tjenestetilbud til medlemmer og næringspolitikk.

Sigbjørn S. Mygland

Direktør arbeidsliv

Jobber med: Ansvarlig for Arbeidslivsavdelingen. Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

Skjalg Engebø

Direktør kommunikasjon og politikk

Jobber med: Overordnet ansvar for kommunikasjon og politikk.

Leif Bache-Mathiesen

Dir. medlem og marked /fagsjef handel

Jobber med: Direktør medlem og marked/ fagsjef for handel. Denne bransjen består av varehandel, håndverksproduksjon og personlig tjenesteyting.

Merethe Britt Sunde

HR-sjef

Jobber med: HR-ansvarlig

Kenneth Stien

Direktør Arbeid & Inkludering

Jobber med: Arbeid & Inkludering som er en bransjeforening i NHO Service

Torbjørn Sølsnæs

Politikk og samfunn

Jobber med: Politikk og samfunn

Tonje Thue Width

Nestleder arbeidsliv

Jobber med: Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, tarifforhandlinger, kurs og foredrag.

Paal Haavorsen

Fagsjef

Jobber med: Attføringsfaglige arbeid, prosjekter, kvalitetssikringssystemet EQUASS Assurance, intenasjonalt arbeid, kontakt mot sentralemyndigheter innen fagarbeidet og forskning. Leder for Ringer i Vannet (RiV).

Baard Fiksdal

Informasjonssjef

Jobber med: Nettsider, sosiale medier, politisk rådgivning, pressehenvendelser.

Erling Espolin Johnson

Advokat

Jobber med: Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

Lena Verås Eriksen

Kommunikasjonsrådgiver

Jobber med: Ansvar for film og annet innhold til web og sosiale medier

Solveig Jenssveen

Administrasjonssjef

Jobber med: Administrasjonssjef i bransjen Arbeid og inkludering.

Hilde J. Mjønes Nielsen

Advokat

Jobber med: Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

Per Christian Langset

Kommunikasjonssjef

Jobber med: Informasjonssjef for bransjen Arbeid og inkludering.

Pia Gavin

Arrangementsansvarlig

Jobber med: kurs, seminarer og konferanser.

Jon Qvortrup

Spesialrådgiver

Jobber med: Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Ansvarlig for utredninger og forskningsprosjekter, dokumentasjon og statistikk. Benchmarking.

Gry Nielsen

Spesialrådgiver

Jobber med: Læringsnettverket.

Leif Bache-Mathiesen

direktør Medlem og Marked/ Bransjedirektør Handel

Jobber med: Direktør medlem og marked, samt bransjedirektør for Handel som består av varehandel, håndverksproduksjon og personlig tjenesteyting.

Anne Jensen

Direktør Bransjeforeningen Renhold & Eiendomsservice