NHO Service og Handel

Innhold

Konkurranseutsetting

NHO Service mener at konkurranse er en sterk drivkraft for innovasjon. Godt fungerende konkurranse gir økt produktivitet i offentlig tjenesteproduksjon og bidrar dermed til bærekraftige velferdsordninger.

Konkurranseutsetting betyr at offentlige tjenester utlyses i konkurranse - ofte kalt anbud - slik at andre, private, ideelle organisasjoner eller kommersielle aktører kan konkurrere om driften av tjenestene. Noen ganger er også offentlige virksomheter med i konkurransen.

Hensikten med konkurranseutsetting er vanligvis at man ønsker å oppnå en mer effektiv bruk av ressursene, gjennom reduserte kostnader og økt produktivitet. Selv om det offentlige ansvar for å tilby tjenestene, men det er ikke nødvendig at det offentlige selv leverer tjenestene.

Når en tjeneste legges ut for konkurranse (anbud), innebærer det at private foretak – og kommunale – deltar i en åpen anbudskonkurranse om driften av tjenesten.

Forskjell på konkurranseutsetting og privatisering

Privatisering forveksles ofte med konkurranseutsetting. Men privatisering innebærer at det offentlige fraskriver seg ansvaret for tjenestene. Derfor kan ikke de lovpålagte oppgavene innenfor pleie og omsorg uten videre privatiseres.

Når en tjeneste konkurranseutsettes, skilles det mellom bestillerfunksjon og utførerfunksjon. Det er utførerfunksjonen som kan utsettes for konkurranse. Konkurranseutsetting krever et organisatorisk skille, men det behøver ikke bety at tjenestene faktisk konkurranseutsettes.  

Kontroll

Det offentlige selv velger hvordan kontrollen med tjenesten skal være, og på hvilket tidspunkt. Noen har en forhåndskontroll, med for eksempel å sjekke antall personer, kompetanse og kvalitetsrutiner.

Kontroller i ettertid kan gjøres i form av brukerundersøkelser eller avviksmålinger. De private leverandørene er ofte gjenstand for strengere kontroll enn det offentlige.  

 1. Nyhet, Næringspolitikk svartarbeid, seriøst arbeidsliv, Konkurranseutsetting

  eBevis skal hindre krim

  eBevis lanseres våren 2019 som et av flere tiltak for å bekjempe arbeidskriminalitet, varsler Regjeringen.

 2. Nyhet, Sikkerhetsbransjen, Arbeid og inkludering, Bemanning og rekruttering, FDV, Helse og velferd, Renhold og Eiendomsservice helseogvelferd, Konkurranseutsetting

  Å få lov å bygge landet

  Byrådet ønsker ikke å utelukke private, men å skape en større balanse til det offentlige, sa næringsbyråd Geir Lippestad, Oslo kommune som opptakt til et seminar i regi av NHO Service i dag.

 3. Nyhet, Næringspolitikk Konkurranseutsetting, Valgfrihet

  Anbud stagnerte i kommunene

  Kun 7,9 prosent av norske kommuner kjøpte omsorgstjenester fra private aktører i 2016 og kun 2,8 prosent fra frivillige. Hvor blir det av valgfriheten, spør Anne Siri Koksrud Bekkelund i en kommentar i dagens Aftenposten.

NHO Service har laget et hefte om myter og fakta om konkurranse. Vi ser særlig på helse- og omsorgstjenester.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!