NHO Service og Handel

Innhold

Konkurranseutsetting

NHO Service og Handel mener at konkurranse er en sterk drivkraft for innovasjon. Godt fungerende konkurranse gir økt produktivitet i offentlig tjenesteproduksjon og bidrar dermed til bærekraftige velferdsordninger.

Konkurranseutsetting betyr at offentlige tjenester utlyses i konkurranse - ofte kalt anbud - slik at offentlige, ideelle eller kommersielle aktører kan konkurrere om driften av tjenestene.
Hensikten med konkurranseutsetting er vanligvis at man ønsker å oppnå en mer effektiv bruk av ressursene, gjennom reduserte kostnader og økt produktivitet. Selv om det offentlige ansvar for å tilby tjenestene, men det er ikke nødvendig at det offentlige selv leverer tjenestene. Når en tjeneste legges ut for konkurranse (anbud), innebærer det at private foretak – og kommunale – deltar i en åpen anbudskonkurranse om driften av tjenesten.

Vanlig misforståelse

Privatisering forveksles ofte med konkurranseutsetting. Privatisering innebærer at det offentlige fraskriver seg ansvaret for tjenestene. Når en tjeneste konkurranseutsettes, skilles det mellom bestillerfunksjon og utførerfunksjon. Det er utførerfunksjonen som kan utsettes for konkurranse. Konkurranseutsetting krever et organisatorisk skille.

Kontroll

Det offentlige selv velger hvordan kontrollen med tjenesten skal være, og på hvilket tidspunkt. Noen har en forhåndskontroll, med for eksempel å sjekke antall personer, kompetanse og kvalitetsrutiner. Kontroller i ettertid kan gjøres i form av brukerundersøkelser eller avviksmålinger. De private leverandørene er ofte gjenstand for strengere kontroll enn det offentlige. Se Veien til bedre tjenester

 1. Nyhet, Offentlige anskaffelser Konkurranseutsetting, kvalitet

  Starter ny ordning for sertifisering av innkjøpere

  25. september gikk startskuddet for sertifiseringsordningen (SOA), som NHO har vært pådriver for og som Difi skal drifte.

 2. Nyhet, Offentlige anskaffelser Næringsrett, Konkurranselikevilkar, Konkurranseutsetting, seriøst arbeidsliv, svartarbeid

  eBevis gjør det enklere å vinne kontrakter

  Bedrifter, som deltar i konkurranser om offentlige anskaffelser, må i dag sende inn skatteopplysninger og firmaopplysninger. Takket være en ny teknisk løsning, eBevis, skal det nå bli slutt på dette.

 3. Nyhet, Næringspolitikk, Offentlige anskaffelser kvalitet, Konkurranseutsetting, Næringsrett

  Vil utrede fordel for småbedrifter

  -Vi er glade for at det vil komme en evaluering av nivået på beløpsgrensene for kunngjøringsplikt. Lille Doffin vil bli tatt med i vurderingen og kan bli etablert som en ny en fordel for småbedrifter, sier Anne-Cecilie Kaltenborn om stortingsmelding om offentlig innkjøp som ble lagt frem onsdag.

NHO Service og Handel har laget et hefte om myter og fakta om konkurranse. Vi ser særlig på helse- og omsorgstjenester.

Bedre Tjenester.no gir råd og praktiske verktøy som politikere, innkjøpere, leverandører og ansatte trenger for å lykkes med konkurranseutsetting av offentlige tjenester.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!