Offentlige anskaffelser: ESA legger bort sak om særnorsk bestemmelse på renhold og bygg

Å begrense antall underleverandører av renhold er tiltak som forebygger sosial dumping. Foto: ¤ ColourBox.com

ESA bekreftet denne uken til Nærings- og fiskeridepartementet at de lukker saken om begrensning av antall ledd i leverandørkjeden, i bygg – og renholdsbransjen.

Bestemmelsen om antall ledd i leverandørkjeden

I offentlige anskaffelser av bygge- og anleggsarbeider eller renholdstjenester skal oppdragsgiver som hovedregel stille krav om at hovedleverandøren har maksimalt to ledd med underleverandører.

Bakgrunnen er at lange og uoversiktlige leverandørkjeder fører til at det blir vanskeligere for oppdragsgiver å føre kontroll med at leverandøren overholder lover og regler.

Det følger av bestemmelsen at det er mulig med flere ledd underleverandører hvis det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig konkurranse. Oppdragsgiver må gjøre en konkret vurdering i det enkelte tilfelle av om unntaket kan benyttes.

DFØ har publisert en revidert veiledningstekst på anskaffelser.no.

Kilde

Bakgrunnen for at ESA åpnet sak var at Norge i 2019 etablerte nye regler som satte begrensninger på underleverandører i offentlige kontrakter innen bygg- og renholdsbransjen. Kravet er maks to ledd med underleverandører. ESA anså reglene som i strid mot EU-domstolens tolkning av anskaffelsesreglene om at en tilbyder skal kunne inngå nødvendig samarbeid med andre så lenge oppdragsgivers øvrige krav til leverandørene ble oppfylt.

ESA er det juridiske organ som fører tilsyn med at EØS-avtalens bestemmelser etterleves og gjennomføres i de enkelte EØS-EFTA-land.  

-Vi er fornøyde med at saken nå lukkes og har jobbet grundig med dette i NHO-fellesskapet, sier Henrik Bjørge som er NHO Service og Handels advokat og spesialrådgiver for offentlige anskaffelser. Det har vært god og kunnskapsbasert dialog med Næringsdepartementet, arbeidslivets parter og med ESA i prosessen. 

Støtt transparent og sunn konkurranse

-Selvsagt støtter vi et prinsipp om like konkurransevilkår, men på renholdsområdet er den særnorske bestemmelsen om maksimalt to ledd underleverandører, vertikalt, viktig for nettopp å understøtte transparent og sunn konkurranse for lovlydige bedrifter, sier fagsjef Ingeborg Malterud i NHO SH.

- NHO Service og Handel gjennomførte etter at ESA åpnet sak en høring blant våre medlemmer i renholdsbransjen. De utgjør brorparten av proffmarkedet i Norge. Tilbakemeldingen var helt klar på at man ønsket å beholde den særnorske forskriften og at man har sett effekt av den med hensyn til å motarbeide arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i Norge. Samarbeidet med bransjen, NHO-fellesskapet, NAF og myndighetene har vært effektivt og godt.

Sosial dumping

Norske myndigheter har argumentert med at bestemmelsen er et effektivt virkemiddel mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter. Etter norske myndigheters syn går ikke bestemmelsen lenger enn nødvendig for å oppnå formålet.

– Jeg er glad for at ESA har kommet frem til at saken kan lukkes. Etter regjeringens syn er denne regelen et viktig tiltak i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Dialogen med ESA i denne saken har vært veldig konstruktiv, og viser at det er fullt mulig å oppnå gode løsninger sammen, sier næringsminister Jan Christian Vestre på Næring – og fiskeridepartementet sin nettside.

Ingeborg Malterud

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt