Publikasjoner

Vi anbefaler disse publikasjonene:

Kvalitet 23

Kvalitet 23 er en analyse av kommuners ressursbruk relatert til hvilken effektivitet og kvalitet de oppnår innen tre tjenesteområder. Områdene som er analysert er helse og omsorg, barnehagedrift og renhold og eiendomsdrift. Resultatene presenteres fylkesvis og i ulike KOSTRA-grupper. Kvalitet 23 er basert på DEA-analyse, som er den mest utbredte analyseteknikken i studier av offentlig sektors effektivitet. Analysene er gjennomført av Nyanalyse. Se her

Privat eierskap i Norge

Menon Economics har på oppdrag for NHO kartlagt eierskapet i Norge i perioden 2014-21, med et særlig fokus på norske private eiere og lokalt eierskap. Se mer her

Neste trekk - NHOs veikart for fremtidens næringsliv

Veikartet viser Norges vei ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere fremtid med konkurransedyktige små og store bedrifter og trygge arbeidsplasser i hele landet. Rapporten er delt inn i ambisjoner, muligheter og politikk. Mer her (pdf)

Tall og Trender 2023

Dette er en årlig gjennomgang av våre bransjer. Se her

Statistikk og Trender 2013-18

Årlig oversikt over våre bransjers utvikling. Se her

Norske tjenestebedrifters ekspansjon i EU - effekter for norsk økonomi

Menon Economics har sett på effekter for norsk økonomi av at norske tjenestebedrifter utvider til og leverer tjenester i utlandet, herunder spesielt i EU/EØS-området. Se her

Fafo: Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv

Rapporten er laget av Fafo i 2021 på oppdrag for Fellesforbundet og NHO Service og Handel. Se her

Menon: Konsekvenser av en innstramming eller forbud mot innleie av arbeidskraft

På oppdrag for NHO Service og Handel har Menon Economics i 2021 sett nærmere på verdien av bemanningsbransjen for norsk økonomi og arbeidsliv. Se her

NyAnalyse: Verdien av bemanningsbransjen

NyAnalyse har i 2018 på oppdrag fra NHO Service og Handel kartlagt samfunnsnytten til bemanningsbransjen ved bruk av samfunnsøkonomisk teori og analyse. Se her

Tjenestenæringene mot 2050

Menon Economics har i 2020 sett nærmere på den historiske utviklingen til tjenestenæringene i Norge og laget prognoser for hvordan tjenestenæringene vil utvikle seg frem mot 2030 og 2050. Se her

Myter og fakta om konkurranse

NHO Service og Handel har laget et hefte som tydeliggjør hva som er myter og fakta om konkurranse. Se her

Fafo-rapport 2020: Renholderes lønnsbetingelser før og etter allmenngjøring

Rapporten ser på hvordan lønningene i renholdsbransjen og blant renholderne i offentlig sektor var forut for allmenngjøringen i 2011, og hvordan de utviklet seg fram til 2016. Se her

Kvinnelige gründere forteller

Portretter av ti kvinner som har startet egen virksomhet. Se her

Ledere utenfra

Portretter av ti innvandrere som har vist en betydelig vilje og evne til å skape verdier. Se her

Vikar

Portretter av ti vikarer som viser hvor viktig en slik jobb kan være. Se her

Nye publikasjoner

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?