NHO Service og Handel

Innhold

Nye krav til opplæring av vektere er bakgrunnen for at det i februar 2018 er kommet en ny lærebok for de 2000-3000 vektere som utdanner seg i faget årlig. Boken er laget av NHO Service og Handel sammen med Norsk Arbeidsmandsforbund.

NHO Service har 4000 virksomheter. Rapporten viser utviklingen, deres rammer og muligheter.

Statistikk fra Bemanning og Rekruttering kommer som en egen rapport hvert kvartal og på årsbasis.

Her er NHO Service Årsrapport for 2016

#205

"Beregning av enhetskostnader i pleie og omsorgstjenester" er en veileder med tre tilhørende excel-modeller, utviklet av NHO Service, KS og Virke i 2014.

#205

"Effekten av konkurranse - Kvalitet og kostnader ved sykehjem i Oslo 2016" er laget av Ny Analyse på oppdrag for NHO Service.

#205

"Verdien av kontanter" (2013) er en rapport laget av KPMG på oppdrag for NHO Service.

#205

"Medarbeiderundersøkelsen 2015/16" er en rapport fra Bemanning og Rekruttering i NHO Service.

#205

Status for valgfrihet i eldreomsorgen i Skandinavia (2012) er en rapport fra NHO Service.

#205

"Status for valgfrihet i Skandinavia" (2007) er laget av NHO Service (SBL).

#205

"Veileder om allmenngjøring av renholdsoverenskomsten" (2015) er en publikasjon fra NHO Service.

#205

"Bedre beredskap ved hjelp av samhandling mellom kommuner, skadesanering- og sikkerhetsbransjen" (2016) er et hefte fra NHO Service

Her er oversikt over kontrakter i ulike bransjer.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt