NHO Service og Handel

Innhold

Ansattoversikt

Ansattoversikt
42 ansatte funnet med valgt filtrering.

Linn Pettersen

Analyseansvarlig

Jobber med: Ansvar for statistikk / økonomisk analyse alle bransjer. Næringspolitisk rådgiver.

Gry Tollefsen

Markedskoordinator

Jobber med: Medlemskap/Medlemsbase (CRM), tariffavtaler, redigering av websider, kontorservice og støttetjenester ved kurs, møter og seminarer.

Grete Kvehaugen

Sekretær

Jobber med: Regnskap, fakturering, personal, arrangementer, styrende organer, kursbevis for vekterskolen, EQUASS.

Lasse K. Tenden

Seniorrådgiver

Jobber med: Drift - Fagsjef for bransjene FM, kantine og skadesanering. Sekretær for bransjeforeningene/nettverkene. Bransjeutvikling, myndighetskontakt og medlemsservice. Asylmottak - Fagsjef for bransjen. Sekretær for nettverket. Bransjeutvikling, myndighetskontakt og medlemsservice. Næringspolitikk. Ansvar for medlemsverving generelt

Tore Herseth Barlo

Utviklingssjef

Jobber med: Bedriftsutvikling, teknologiutvikling og systemutvikling. HF-prosjekter, Kvalitet og Miljø, Standardisering og Lean. Personalveiviser, NHO Service Lab innkjøpsordninger.

Maria Reklev

Fagsjef

Jobber med: Bransjene "Barn og Unge", "Psykisk Helse og Avhengighet" og Asylmottak. Sekretær for disse bransjene. Ansvar for kontakt med sentrale faglige og politiske myndigheter. Medlemsservice.

Les mer

Erling Espolin Johnson

Advokat

Jobber med: Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

Ingeborg Malterud

Regionsansvarlig

Jobber med: Ringer i Vannet. Regionansvar for Østfold og Vestfold.

Even Hagelien

Fagsjef

Jobber med: Fagsjef for bemanningsbransjen. Sekretær for bransjeforeningen. Ivaretar bransjeutvikling og næringspolitikk innen arbeidsområdet. Representerer bemanningsbransjen nasjonalt og internasjonalt.

Janne Krohn-Hansen

Regionsansvarlig

Jobber med: Ringer i Vannet. Regionansvar for Trøndelag og Nordland.

Petter Furulund

Rådgiver

Torbjørn Furulund

Fagsjef

Jobber med: Fagsjef med ansvar for bedriftshelsetjenester, sykehjem, hjemmetjenester, sykehus og klinikker, rehabilitering og ambulanser.

Les mer

Eva Schei

Advokat

Jobber med: Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

Leif Gunnar Holand

Regionsansvarlig

Jobber med: Ringer i Vannet. Regionansvar for Aust- og Vest Agder og Rogaland.

Hilde J. Mjønes Nielsen

Advokat

Jobber med: Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

Marie Hellwege

Koordinator

Jobber med: Jobber i stab for HR og administrerende direktør.

Ragnhild Friis-Ottessen

Regionsansvarlig

Jobber med: Ringer i vannet. Regionsansvar for Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Karianne Ask

Advokatfullmektig

Jobber med: Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

Harald Johansen

Regionansvarlig

Jobber med: Ringer i Vannet. Områdene Vestfold og Buskerud.

Kirsti Stokland

Advokat/HMS-rådgiver

Jobber med: Advokat/HMS-rådgiver. Rådgivning i HMS, GDPR (personvern), individuell og kollektiv arbeidsrett. Holder kurs og foredrag.