NHO Service og Handel

Innhold

Ansattoversikt

Ansattoversikt
44 ansatte funnet med valgt filtrering.

Benedicte Prøis

Advokat

Jobber med: Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

Jorulf Brøvig Silde

Bransjedirektør

Jobber med: Jorulf Brøvig Silde er bransjedirektør for Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV), Kantiner, Redningstjenester, Skadesanering, Skadedyrbekjempelse, Parkeringsbedrifter. Fagsjef for Tolk - og Språktjenster,

Leif Bache-Mathiesen

direktør Medlem og Marked/ Bransjedirektør Handel

Jobber med: Direktør medlem og marked, samt bransjedirektør for Handel som består av varehandel, håndverksproduksjon og personlig tjenesteyting.

Johan Henrik Bjørge

Advokat/Spesialrådgiver

Jobber med: Juss: anskaffelsesrett, kontrakter, konkurranseregler, ulovlig kryssubsidiering, privat og offentlig samarbeid, eøs-rett, annen næringsjuss og individuell arbeidsrett. Politisk: næringspolitiske rammevilkår for bransjene.

Anne Mari Halsan

Adm. dir i NFVB

Anne Jensen

Direktør Bransjeforeningen Renhold & Eiendomsservice

Gry Tollefsen

Markedskoordinator

Jobber med: Medlemskap/Medlemsbase (CRM), tariffavtaler, redigering av websider, kontorservice og støttetjenester ved kurs, møter og seminarer.

Roble Wais

Rådgiver

Jobber med: Næringspolitikk

Lasse K. Tenden

Seniorrådgiver

Jobber med: Ansvar for medlemsverving.

Grete Kvehaugen

Administrasjon- og regnskapskonsulent

Jobber med: Regnskap, fakturering, personal, arrangementer, styrende organer, kursbevis for vekterskolen.

Even Hagelien

Bransjedirektør

Jobber med: Bransjedirektør for bemanningsbransjen. Ivaretar bransjeutvikling og næringspolitikk. Representerer bemanningsbransjen nasjonalt og internasjonalt.

Ingeborg Malterud

Spesialrådgiver

Jobber med: Ansvarlig arbeidsgiverkompetanse

Tore Herseth Barlo

Utviklingssjef

Jobber med: Bedriftsutvikling, teknologiutvikling og systemutvikling. HF-prosjekter, Kvalitet og Miljø, Standardisering og Lean. Personalveiviser, NHO Service Lab innkjøpsordninger.

Maria Reklev

Bransjedirektør

Jobber med: Bransjene "Barn og Unge", "Psykisk Helse og Avhengighet" og Asylmottak. Bransjedirektør for disse bransjene. Ansvar for kontakt med sentrale faglige og politiske myndigheter.

Les mer

Laust Kristian Poulsen

Advokat

Jobber med: Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

Torbjørn Furulund

Bransjedirektør

Jobber med: Bransjedirektør for bedriftshelsetjenester, sykehjem, hjemmetjenester, sykehus og klinikker, rehabilitering og ambulanser.

Les mer

Benedicte Uv

Rådgiver

Jobber med: Statistikk og analyse

Gry Rognes

Prosjektleder møteplasser

Jobber med: Ansvar for kurs, frokostmøter, seminarer, konferanser og andre møteplasser.

Solveig Haraldseth

Advokat

Jobber med: Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

Marie Hellwege

Koordinator

Jobber med: Jobber i stab for HR og administrerende direktør.