Ansattoversikt

Ansattoversikt
48 ansatte funnet med valgt filtrering.

Johan Henrik Bjørge

Advokat/Spesialrådgiver

Jobber med: Juss: anskaffelsesrett, kontrakter, konkurranseregler, ulovlig kryssubsidiering, privat og offentlig samarbeid, eøs-rett, annen næringsjuss og individuell arbeidsrett. Politisk: næringspolitiske rammevilkår for bransjene.

Leif Bache-Mathiesen

Dir. medlem og marked

Jobber med: Direktør medlem og marked.

Lise Strøno Bruusgaard

Salgs- og markedssjef

Jobber med: Salgs- og markedsarbeid i NHOSH. Tilrettelegger for å få inn nye og riktige medlemmer til Service og handel og ivareta medlemmene som vi allerede har. Overvåke til enhver tid hvilke medlemsfordeler vi skal ha og lytte til hvilke behov medlemmene har. Bare å ta kontakt med meg om det skulle være noe man lurer på.

Marion Severeide Daus

Prosjektleder event

Jobber med: Planlegging og gjennomføring av våre arrangementer.

Grete Kvehaugen

Administrasjon- og regnskapskonsulent

Jobber med: Regnskap, fakturering, personal, arrangementer, styrende organer, kursbevis for vekterskolen.

Thea Stangnes

Administrasjonskonsulent

Jobber med: Medlemsbase (CRM), dokument- og arkivhåndtering, kontorservice, assistent for advokatene på arbeidsliv

Anna Ingelsrud Hadland

PA/organisasjonsmedarbeider

Jobber med: PA for administrerende direktør, prosjektstøtte, interessenthåndtering og bistand til organisasjonens styrende organer.

Even Hagelien

Bransjedirektør, bemanning og rekruttering

Jobber med: Bransjedirektør for bemanningsbransjen. Ivaretar bransjeutvikling og næringspolitikk. Representerer bemanningsbransjen nasjonalt og internasjonalt.

Linda Vist

Bransjedirektør, handel

Jobber med: Direktør for Handel. Ivaretar næringspolitikk for handelen, bransjeutvikling og medlemskontakt.

Tor Svarva

Fagsjef, handel

Jobber med: Faghandel

Joe Harald Strand

Fagsjef storkjøkkenleverandørene

Jobber med: Fagsjef storkjøkkenleverandørene, lønnet av BFSN.

Jorulf Brøvig Silde

Bransjedirektør, Drift og Service

Jobber med: Jorulf Brøvig Silde er bransjedirektør for Drift og Service.

Ingeborg Malterud

Fagsjef Drift og Service

Jon Samuelsen

Prosjektleder

Jobber med: Ansvar for "Ren Tilstedeværelse" og andre prosjekter

Arne Stadheim

Direktør Sikkerhet og Beredskap

Jobber med: Næringspolitikk, bransjeutvikling og medlemservice

Kenneth Stien

Direktør Arbeid & Inkludering

Jobber med: Daglig leder for bransjeforeningen. Fokus på utvikling av medlemstilbud og næringspolitikk.

Solveig Jenssveen

Administrasjonssjef

Jobber med: Økonomi og organisasjonsapparat. aiLæring, medlemsservice og medlemskap, stedfortreder.

Paal Haavorsen

Seniorrådgiver

Jobber med: VTA, Inkluderende Jobbdesign, høringsuttalelser og regelverk.

Modolf Moen

Kommunikasjonssjef

Jobber med: Kommunikasjon

Silje Eide

Senior kommunikasjonsrådgiver

Jobber med: Ansvarlig/innholdsproduksjon SoMe, innholdsproduksjon på web, kampanjer.