NHO Service og Handel

Innhold

Ansattoversikt

Ansattoversikt
39 ansatte funnet med valgt filtrering.

Anne Mari Halsan

Adm. dir i NFVB

Linn Østebø

Analyseansvarlig

Jobber med: Ansvar for statistikk / økonomisk analyse alle bransjer. Næringspolitisk rådgiver.

Jorulf Brøvig Silde

Bransjedirektør

Jobber med: Jorulf Brøvig Silde er bransjedirektør for Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV), Kantiner, Redningstjenester, Skadesanering, Skadedyrbekjempelse, Parkeringsbedrifter. Fagsjef for Tolk - og Språktjenster,

Anne Jensen

Direktør Bransjeforeningen Renhold & Eiendomsservice

Runar Karlsen

Bransjedirektør

Jobber med: Bransjedirektør for Sikkerhet og Beredskapsbransjen. Ansvar for bransjeutvikling, næringspolitikk og medlemsservice.

Benedicte Prøis

Advokat

Jobber med: Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

Gry Tollefsen

Markedskoordinator

Jobber med: Medlemskap/Medlemsbase (CRM), tariffavtaler, redigering av websider, kontorservice og støttetjenester ved kurs, møter og seminarer.

Even Hagelien

Bransjedirektør

Jobber med: Bransjedirektør for bemanningsbransjen. Ivaretar bransjeutvikling og næringspolitikk. Representerer bemanningsbransjen nasjonalt og internasjonalt.

Ingeborg Malterud

Spesialrådgiver

Jobber med: Ansvarlig arbeidsgiverkompetanse

Maria Reklev

Bransjedirektør

Jobber med: Bransjene "Barn og Unge", "Psykisk Helse og Avhengighet" og Asylmottak. Bransjedirektør for disse bransjene. Ansvar for kontakt med sentrale faglige og politiske myndigheter.

Les mer

Grete Kvehaugen

Administrasjon- og regnskapskonsulent

Jobber med: Regnskap, fakturering, personal, arrangementer, styrende organer, kursbevis for vekterskolen.

Tore Herseth Barlo

Utviklingssjef

Jobber med: Bedriftsutvikling, teknologiutvikling og systemutvikling. HF-prosjekter, Kvalitet og Miljø, Standardisering og Lean. Personalveiviser, NHO Service Lab innkjøpsordninger.

Laust K. Poulsen

Advokat

Jobber med: Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

Torbjørn Furulund

Bransjedirektør

Jobber med: Bransjedirektør for bedriftshelsetjenester, sykehjem, hjemmetjenester, sykehus og klinikker, rehabilitering og ambulanser.

Les mer

Solveig Haraldseth

Advokat

Jobber med: Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

Trude B. Gundersen

Seniorrådgiver

Jobber med: Medlemsverving

Marie Hellwege

Koordinator

Jobber med: Jobber i stab for HR og administrerende direktør.

Karianne Ask

Advokatfullmektig

Jobber med: Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

Helle Olufsen

Advokatfullmektig

Jobber med: Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett