NHO Service og Handel

Innhold

Ansattoversikt

Ansattoversikt
45 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jorulf Brøvig Silde

Bransjedirektør

Jobber med: Jorulf Brøvig Silde er bransjedirektør for Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV), Kantiner, Redningstjenester, Skadesanering, Skadedyrbekjempelse, Parkeringsbedrifter. Fagsjef for Tolk - og Språktjenster,

Benedicte Prøis

Advokat

Jobber med: Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

Leif Bache-Mathiesen

direktør Medlem og Marked/ Bransjedirektør Handel

Jobber med: Direktør medlem og marked, samt bransjedirektør for Handel som består av varehandel, håndverksproduksjon og personlig tjenesteyting.

Anne Mari Halsan

Adm. dir i NFVB

Johan Henrik Bjørge

Advokat/Spesialrådgiver

Jobber med: Juss: anskaffelsesrett, kontrakter, konkurranseregler, ulovlig kryssubsidiering, privat og offentlig samarbeid, eøs-rett, annen næringsjuss og individuell arbeidsrett. Politisk: næringspolitiske rammevilkår for bransjene.

Runar Karlsen

Bransjedirektør

Jobber med: Bransjedirektør for Sikkerhet og Beredskapsbransjen. Ansvar for bransjeutvikling, næringspolitikk og medlemsservice.

Gry Tollefsen

Markedskoordinator

Jobber med: Medlemskap/Medlemsbase (CRM), tariffavtaler, redigering av websider, kontorservice og støttetjenester ved kurs, møter og seminarer.

Roble Wais

Rådgiver

Jobber med: Næringspolitikk

Tore Herseth Barlo

Utviklingssjef

Jobber med: Bedriftsutvikling, teknologiutvikling og systemutvikling. HF-prosjekter, Kvalitet og Miljø, Standardisering og Lean. Personalveiviser, NHO Service Lab innkjøpsordninger.

Ingeborg Malterud

Spesialrådgiver

Jobber med: Ansvarlig arbeidsgiverkompetanse

Lasse K. Tenden

Seniorrådgiver

Jobber med: Ansvar for medlemsverving.

Grete Kvehaugen

Administrasjon- og regnskapskonsulent

Jobber med: Regnskap, fakturering, personal, arrangementer, styrende organer, kursbevis for vekterskolen.

Maria Reklev

Bransjedirektør

Jobber med: Bransjene "Barn og Unge", "Psykisk Helse og Avhengighet" og Asylmottak. Bransjedirektør for disse bransjene. Ansvar for kontakt med sentrale faglige og politiske myndigheter.

Les mer

Even Hagelien

Bransjedirektør

Jobber med: Bransjedirektør for bemanningsbransjen. Ivaretar bransjeutvikling og næringspolitikk. Representerer bemanningsbransjen nasjonalt og internasjonalt.

Laust Kristian Poulsen

Advokat

Jobber med: Arbeidsrett

Torbjørn Furulund

Bransjedirektør

Jobber med: Bransjedirektør for bedriftshelsetjenester, sykehjem, hjemmetjenester, sykehus og klinikker, rehabilitering og ambulanser.

Les mer

Benedicte Uv

Rådgiver

Jobber med: Statistikk og analyse

Gry Rognes

Prosjektleder møteplasser

Jobber med: Ansvar for kurs, frokostmøter, seminarer, konferanser og andre møteplasser.

Marie Hellwege

Koordinator

Jobber med: Jobber i stab for HR og administrerende direktør.

Trude B. Gundersen

Seniorrådgiver

Jobber med: Medlemsverving