NHO Service og Handel

Innhold

Ansattoversikt

Ansattoversikt
39 ansatte funnet med valgt filtrering.

Marie Hellwege

Koordinator

Jobber med: Jobber i M&M og for adm.dir.

Even Hagelien

Bransjedirektør

Jobber med: Bransjedirektør for bemanningsbransjen. Ivaretar bransjeutvikling og næringspolitikk. Representerer bemanningsbransjen nasjonalt og internasjonalt.

Runar Karlsen

Bransjedirektør

Jobber med: Bransjedirektør for Sikkerhet og Beredskapsbransjen. Ansvar for bransjeutvikling, næringspolitikk og medlemsservice.

Linda Vist

Bransjedirektør

Jobber med: Direktør for Handel. Bransjen består av varehandel, håndverksproduksjon og personlig tjenesteyting.

Jorulf Brøvig Silde

Bransjedirektør

Jobber med: Jorulf Brøvig Silde er bransjedirektør for Drift og Service.

Ingeborg Malterud

Fagsjef

Marianne Grimsøen

Prosjektleder

Jobber med: Prosjektleder for Kompetansestandard for renholdsbransjen

Maria Reklev

Bransjedirektør

Jobber med: Bransjene "Barn og Unge", "Psykisk Helse og Avhengighet" og Asylmottak. Bransjedirektør for disse bransjene. Ansvar for kontakt med sentrale faglige og politiske myndigheter.

Les mer

Torbjørn Furulund

Bransjedirektør

Jobber med: Bransjedirektør for bedriftshelsetjenester, sykehjem, hjemmetjenester, sykehus og klinikker, rehabilitering og ambulanser.

Les mer

Kenneth Stien

Direktør Arbeid & Inkludering

Jobber med: Arbeid & Inkludering som er en bransjeforening i NHO Service

Solveig Jenssveen

Administrasjonssjef

Jobber med: Administrasjonssjef i bransjen Arbeid og inkludering.

Paal Haavorsen

Fagsjef

Jobber med: Attføringsfaglige arbeid, prosjekter, kvalitetssikringssystemet EQUASS Assurance, intenasjonalt arbeid, kontakt mot sentralemyndigheter innen fagarbeidet og forskning. Leder for Ringer i Vannet (RiV).

Per Christian Langset

Kommunikasjonssjef

Jobber med: Informasjonssjef for bransjen Arbeid og inkludering.

Pia Gavin

Arrangementsansvarlig

Jobber med: kurs, seminarer og konferanser.

Jon Qvortrup

Spesialrådgiver

Jobber med: Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Ansvarlig for utredninger og forskningsprosjekter, dokumentasjon og statistikk. Benchmarking.

Anne Mari Halsan

Adm. dir i NFVB

Jan Kristian Pettersen

Konsulent/Prosjektleder

Jobber med: Medlemsservice, faglige konkurranser, arrangementet Hår & Skjønnhet

Jarl Martin Garder

Redaktør

Jobber med: Medlemsservice, Fagbladene FRISØR og SALONG

Vibeke Scheele Moe

Programsjef

Jobber med: Strategisk utviklingsprogram