NHO Service og Handel

Innhold

Arbeid og inkludering

Arbeid og inkludering
6 ansatte funnet med valgt filtrering.

Kenneth Stien

Direktør Arbeid & Inkludering

Jobber med: Arbeid & Inkludering som er en bransjeforening i NHO Service

Paal Haavorsen

Fagsjef

Jobber med: Attføringsfaglige arbeid, prosjekter, kvalitetssikringssystemet EQUASS Assurance, intenasjonalt arbeid, kontakt mot sentralemyndigheter innen fagarbeidet og forskning. Leder for Ringer i Vannet (RiV).

Solveig Jenssveen

Administrasjonssjef

Jobber med: Administrasjonssjef i bransjen Arbeid og inkludering.

Per Christian Langset

Kommunikasjonssjef

Jobber med: Informasjonssjef for bransjen Arbeid og inkludering.

Pia Gavin

Arrangementsansvarlig

Jobber med: kurs, seminarer og konferanser.

Magne Bråthen

Spesialrådgiver

Jobber med: Statistikk og analyse