Arbeid og inkludering

Arbeid og inkludering
7 ansatte funnet med valgt filtrering.

Kenneth Stien

Direktør Arbeid & Inkludering

Jobber med: Leder Arbeid & Inkludering som er en bransjeforening i NHO Service og Handel.

Paal Haavorsen

Seniorrådgiver

Jobber med: Attføringsfaglige arbeid, prosjekter, kvalitetssikringssystemet EQUASS Assurance, intenasjonalt arbeid, kontakt mot sentrale myndigheter om fagarbeid og forskning.

Solveig Jenssveen

Administrasjonssjef

Jobber med: Administrasjonssjef i bransjen Arbeid og inkludering.

Per Christian Langset

Kommunikasjonssjef

Jobber med: Informasjonssjef for bransjen Arbeid og inkludering.

Silje Eide

Kommunikasjonsrådgiver

Jobber med: Ansvar for web og sosiale medier

Pia Gavin

Rådgiver - Arrangement og markedsarbeid

Magne Bråthen

Spesialrådgiver

Jobber med: Statistikk og analyse