Drift og Service

Drift og Service
3 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jorulf Brøvig Silde

Bransjedirektør

Jobber med: Jorulf Brøvig Silde er bransjedirektør for Drift og Service.

Ingeborg Malterud

Fagsjef

Marianne Grimsøen

Prosjektleder

Jobber med: Prosjektleder for Kompetansestandard for renholdsbransjen

Les mer