Nå styrker NAV og bemanningsbransjen samarbeidet

Publisert

Administrerende direktør i NHO Service Anne-Cecilie Kaltenborn og arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik.

Administrerende direktør i NHO Service Anne-Cecilie Kaltenborn og arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik.

NAV og NHO Service har, på vegne av bemanningsbransjen, signert en Intensjonsavtale som skal bidra til at flere kommer i jobb og at arbeidsgivernes behov for kompetent arbeidskraft blir dekket.

Målet med avtalen er å legge til rette for lokalt samarbeid mellom NAV og de enkelte bemanningsbyråene, slik at flere skal få mulighet til å delta i arbeidslivet.  Intensjonsavtalen mellom NHO Service og NAV omfatter samarbeid om rekruttering, inkludering og kvalifisering av arbeidssøkere.

Avtalen gir også mulighet for tettere samarbeid om å få unge ut i jobb og inkludering av flyktninger.  I tillegg kan avtalen bidra til omstilling i arbeidslivet i form av geografisk og yrkesmessig mobilitet.

Arbeidstakere må omstille seg raskere – En av de store utfordringene for arbeidslivet fremover er at arbeidstakere må omstille seg raskere for å ha den kompetansen som bedrifter etterspør. Dette er en utfordring mange har stått overfor på Sør-Vestlandet de siste årene på grunn av nedgangstidene i oljenæringen. I årene som kommer vil det bli mer vanlig å måtte bytte både sektor og flytte på seg for å få jobb. Bransjer vi ser kommer til å ha et behov for arbeidskraft fremover er blant annet bygg og anlegg, IT, servicenæringen, helse og omsorg, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik.

Stor samfunnsgevinst Dersom arbeidsledige i bransjer som opplever nedgangstider kan bli omskolert eller flyttet til bedrifter og sektorer som bremses av at de mangler kompetent arbeidskraft, kan samfunnsgevinsten bli betydelig. Samarbeidet mellom NAV og bemanningsbransjen kan bidra til at slike vekstbransjer får god tilgang på kompetent arbeidskraft.

- Vi er glad for at det i NAV-meldinga ble tatt til orde for ytterligere styrking av samarbeidet mellom NAV og bemanningsbransjen og signeringen av intensjonsavtale er en oppfølgning av dette, sier administrerende direktør i NHO Service, Anne-Cecilie Kaltenborn.

- Vårt håp er at denne avtalen vil bidra til et tett og konstruktivt samarbeid. Vi oppfatter inngåelsen av intensjonsavtalen som en tydelig aksept av bemanningsbransjens viktige rolle i det norske arbeidslivet, sier hun.

Mann