Siste kvartal før innstrammingene: 9,2% nedtur i omsatte timer

Publisert

Even Hagelien er direktør for bemanningsbransjen i NHO Service og Handel.

Ferske tall, som NHO Service og Handel presenterer i dag, viser utviklingen i bemanningsbransjen det siste kvartalet før begrensningene begynte å virke 1. april. Det var 9,2 prosent nedgang første kvartal.

Se rapporten (pdf).

Den 1. april 2023 trådte lovendringer og forskrift som kraftig begrenser innleie i kraft. Tallene er preget av betydelig usikkerhet i bransjen, samt hos innleiere – både når det gjelder kommende innstramminger i fleksibilitet og når det gjelder den generelle økonomiske situasjonen i Norge.

Ned 9,2 prosent

- I første kvartal sank arbeidstimene i bemanningsbransjen med 9,2% i forhold til året før. Samtidig sank omsetningen med 2,6%. At omsetningsfallet er betydelig lavere enn fallet i aktivitet kan knyttes til inflasjon, samt sammensetningen av segmenter i bransjen, sier bransjedirektør Even Hagelien.

- Det er nedgang i flertallet av bransjer. Det er verdt å merke seg at innleie til bygg og anlegg allerede i første kvartal var preget av det kommende innleieforbudet på Østlandet. På den annen side ser man fortsatt veldig stort behov for personell til helse og omsorg, ett av de få områdene som er unntatt fra innleiebegrensningene, sier Hagelien.

Vridning i aktivitet

-Bedrifter som ikke har tariffavtaler med de store forbundene mistet fra 1. april 2023 muligheten til å bemanne sesong, produksjonstopper og prosjekt via bransjen. Disse bedriftene vil, for å være konkurransedyktig, også i fremtiden ha behov for fleksibel arbeidskraft og det er forventet at det vil skje en kraftig økning i midlertidige ansettelser, selvstendige næringsdrivende og utenlandske underentreprenører. Vi ser at en rekke selskaper nå posisjonerer seg i dette markedet. En vridning i aktiviteten fra personalutleie til rekruttering (fast og midlertidig), formidling av selvstendige næringsdrivende, underentrepriser, samt konsulentbistand innen HR vil skje i tiden som kommer, sier Hagelien.

1,2% av arbeidstimene i Norge

Første kvartal sto medlemmene i bransjeforeningen for 1,2% av arbeidstimene i Norge. Ettersom bransjen representerer ca. 80% av den tradisjonelle bemanningsbransjen, og også en del av aktiviteten innen f.eks. oljeservice og konsulenttjenester må klassifiseres som bemanning, har Fafo anslått bransjens andel av arbeidstimene å ligge på mellom 1,7 og 1,9%.

Nedgang i 9 av 12 bransjeområder

På 9 av 12 bransjeområder er det nå nedgang. Størst nedgang var det innen kontor og administrasjon (-20,7%), men det er også verdt å merke seg nedgangen i handel (-19,2%), kundesenter/callsenter (-17,6%) og bygg og anlegg (-16,9%). På positiv side har vi helse og omsorg som økte aktiviteten med 12,4%.

Se rapporten her (pdf)

mann
Mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt