Bemanningsbransjen stoppes av nye innleieregler

Mann

Even Hagelien er direktør for bemanningsbransjen i NHO Service og Handel. Foto: Moment Studio

Bemanningsbransjens årsstatistikk for 2023 fra NHO Service og Service ble offentliggjort i dag.

Markedet for bemanningsbransjen gikk ganske bra første halvår. Da overgangsordningen for de nye regelverket ble avsluttet fra 1. juli og innleiebegrensningene slo inn, stoppet markedet opp på de fleste yrkesområder. Nedturen ble forsterket av stor usikkerhet rundt de nye reglene og at mange kunder vegret seg fra å leie inn, også der det fortsatt var lovlig.

I de fleste bransjer gikk aktiviteten ned siden 2022. Innen bygg og anlegg falt omsatte timer med mer enn 42% sammenliknet med 2022. Hadde ikke overgangsperioden gått frem til 1. juli, hadde dette fallet vært betydelig kraftigere, sier bransjedirektør Even Hagelien. På motsatt side fortsatte innleie til helse og omsorg å øke. Aktiviteten i 2023 lå mer enn 9% over nivået i 2022. Helse og omsorg er unntatt fra innleiebegrensningene og er dermed ikke preget av lovendringene.

I 2023 hadde Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel en total omsetning for hele sitt produktspekter som var 6,6% lavere enn i 2021. For utleie av personell var nedgangen på 11,2%.

Prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bemanningsbransjen har holdt seg ganske jevnt mellom 1- og 2%.

- Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen. Som følge av innleierestriksjonene har bransjen likevel falt noe i forhold til markedet for øvrig, og 1,1% av årsverkene i 4. kvartal 2023 er på nivå med aktiviteten da Norge sto stille under pandemien sier Hagelien.

- Årsstatistikken viser at i overkant av 67 000 jobbet gjennom bemanningsbransjen i kortere eller lengre tid i 2023. Dette var et fall på mer enn 11 000 personer fra året før. De utførte i underkant av 25 000 årsverk. Gjennomsnittlig går det dermed 2,7 arbeidstakere per årsverk. Dette var på samme nivå som året før. Den kraftige nedgangen av ansatte i bransjen synliggjør at bransjen er blitt tvunget til drastiske nedbemanninger som følge av regjeringens restriksjoner. Veldig mange har dessverre mistet jobben i bemanningsbransjen i siste år sier Even Hagelien.

I 2023 var 55% av de ansatte i bransjen menn og 61% var yngre enn 35 år. 9% var over 54 år. Blant de ansatte i norske bemanningsbedrifter hadde 70% norsk statsborgerskap. 27% kom fra EU/EØS området.

Se rapporten her (pdf)

Mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt