Integrering i arbeidslivet: - Arbeidsministeren har oversett noe viktig

Foto: Colourbox

I forrige uke ble integreringsmeldingen lagt frem for Stortinget. Adm. dir i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, mener arbeidsminister Tonje Brenna hopper bukk over bemannigsbransjens viktige funksjon som brobygger inn i arbeidslivet.

– Brenna har rett i at arbeid er det viktigste for integrering, og at Norge har gjort seg noen viktige erfaringer med de ukrainske flyktningene som er kommet til landet, sier Kaltenborn. 

Mangler nettverk

Kaltenborn mener Brenna hopper over en av de tingene som ukrainske flyktninger sier om hva som trengs for å komme i jobb:  

– I vinter lanserte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) en rapport om ukrainske flyktningers erfaringer i møte med Norge. Den viser at andelen ukrainske flyktninger i arbeid foreløpig er ganske lav, og at mange av flyktningene opplever barrierer for sysselsetting. Mange sier at de mangler nettverk, og at arbeidsgivere må trygges i ansettelsessituasjonen. Nettopp dette gjør bemanningsbransjen, som fungerer som brobygger og nettverksbygger der hvor en arbeidstaker mangler dette. Når regjeringen sier nei til innleie av arbeidskraft, stenger de altså en viktig vei inn i arbeidslivet, mener Kaltenborn.  

I medlemsundersøkelsen for februar oppgir 12 prosent av medlemsbedriftene at de har ansatt ukrainske flyktninger siden krigen startet i 2022. Kaltenborn mener service- og handelsnæringen har mye å komme med når det gjelder kunnskap om inkluderingsdugnaden og hva som gir varig arbeid for innvandrere.  

 Regelverket stenger for arbeidsinkludering 

– Service- og handelsnæringen er blant næringene som sysselsetter flest innvandrere dersom vi ser på de store bransjene.  

 Hun viser til at andelen ikke-vestlige ansatte i Norge i gjennomsnitt ligger på 15 prosent.  

– Frisør- og velværebransjen, sammen med bransjen drift og service, er bransjer som har en stor grad av innvandrere, og langt over snittet. I renholdbransjen har 64 prosent av arbeidstakerne et annet morsmål enn norsk, mens andelen innenfor servering- og måltidstjenester er 40 prosent. Disse bransjene representerer dermed viktige arenaer for inkludering, fellesskap og arbeid, påpeker hun.  

Service- og handelsnæringen er den største sysselsetteren i Norge.

– Flere og flere arbeidsgivere opplever rekruttering gjennom inkludering, men regjerningens regelverk på innleie og midlertidige ansettelser hjelper ikke på situasjonen. Den frarøver mange innvandrere muligheten til å komme inn i arbeid og sosiale nettverk. Det er for meg uforståelig at regjeringen sier nei til denne hjelpen. Enhver ansettelse fra utenforskapet er lønnsomt for samfunnet og avgjørende for enkeltmennesket og deres familie, avslutter Kaltenborn.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt