Publisert

Verdien av bemanningsbransjen

"Verdien av bemanningsbransjen. Konsekvenser av en innstramming eller forbud mot innleie av arbeidskraft". Menonrapport 2021.

Se rapporten (pdf).

På oppdrag for NHO Service og Handel har Menon Economics sett nærmere på verdien av bemanningsbransjen for norsk økonomi og arbeidsliv. Dette har vi gjort gjennom å beskrive bransjens betydning for fire utvalgte næringer og sektorer. For hver av fire beskriver vi de viktigste årsakene til at det benyttes innleie av arbeidskraft og vi drøfter hvilke konsekvenser et forbud eller en innstramming i adgangen til å benytte seg av innleie vil ha for virksomhetene og arbeidstakerne i disse næringene.

Erik W. Jakobsen har hatt det overordnede ansvaret for prosjektet mens Anders Myklebust har vært prosjektleder. Maja Olderskog Albertsen og Alexander Wasskog Aamo har vært prosjektmedarbeidere og Leo Grünfeld har hatt rollen som kvalitetssikrer.

Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivningsselskap i skjæringspunktet mellom foretaks- økonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt