Nordisk undersøkelse om fremtidens arbeidsplass i et FM-perspektiv

Publisert

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og NHO Service og Handel gjennomfører nå en nordisk kartlegging og analyse av forhold relatert til FM3og framtidens arbeidsplass. Du er invitert å delta og gi dine perspektiv på forhold knyttet til framtidens arbeidsplasser.

- Vi inviterer medlemmer med fag- eller lederansvar relatert til FM, drift og serviceområdet til å bidra til det viktige arbeidet med å skape større innsikt i hvordan det norske og nordiske FM-landskapet endrer seg. Vi setter derfor pris på om du setter av 10 minutter ved å klikke på lenken nedenfor og deretter svare på spørsmålene i undersøkelsen, sier Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør Drift og Service i NHO Service og Handel

Studien er et skandinavisk prosjekt og gjennomføres i samarbeid mellom IFMA1 Sverige, DFM2 i Danmark, NKF og NHO Service og Handel i Norge. Den utføres av EY (også kjent som Ernst & Young). Fokuset er på de strategiske utfordringene og endringene som fremtidens arbeidsplass innebærer for REFM3/Workplace-organisasjoner. Spørsmålene er felles for alle deltakere og i de ulike landene, slik at noen av spørsmålene vil treffe enkelte deltakere bedre enn andre. Spørsmålene du får er utformet på norsk. Noen av dem er flervalgsspørsmål andre gir mulighet til utforme egne svar.

Undersøkelsen er anonym - alle resultatene grupperes innenfor ulike respondentgrupper. Dette betyr at ingen data deles eller publiseres på individ- eller virksomhetsnivå. Det er kun EY som har tilgang til rådata. Du blir bedt om å oppgi navn på din organisasjon. Er dette en etat, divisjon eller avdeling, husk å oppgi både navn på denne og på den overordnede virksomheten eller kommunen.

Resultatene fra den samlede undersøkelsen vil bli presentert i en rapport og planlegges for lansering på konferansen Jobb Smartere 2022, som foregår i Trondheim 27. og 28. oktober 2022. Resultatet kan også danne grunnlaget for ytterligere seminar eller oppfølgingsaktiviteter.

Fristen for å svare er 23. Sept. Men svar gjerne allerede nå.
Fristen for å svare er 23. Sept.

Mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt