Fagbok for sjåfører

Publisert

#205

Foto: Colourbox.no.

Boken Utryckningsföraren (2011) er på 232 sider. Den er rettet mot alle utrykningssjåfører i politi, ambulanse og redningstjenster.

Bak boken står 16 forfattere - profesjonelle politifolk, politiinstruktører og forskere i Sverige og USA.

Boken inneholder flere ulike elementer: Mental beredskap, trafikkpsykologi, trafikkmedisin, stressledelse, support, rettssaker, rettsregler og ikke minst beskrivelsene av saker fra virkeligheten.

I "Utryckningsföraren" samles erfaring, teori og forskning i en enkel og lettfattelig måte. Trafikksikkerhet, helse og sikkerhet. Boken er primært rettet mot sjåfører i utrykningskjøretøy, men også til et bredere publikum interessert i sikkerhet og risiko i trafikken.

Redaktør av boken er Jørgen Lundälv, førsteamanuensis i sosialt arbeid ved Göteborgs universitet og førsteamanuensis i Traffic Medicine ved Umeå Universitet. Han har skrevet mye om skader og forebygging, herunder "bl.a. ”Stöd efter krasch” (Meyers 2009), ”Trafikmedicin för socialtjänsten”(Meyers 2008) och ”Säker utryckning” (Meyers 2006).

Kan bestilles på epost: info@meyers.se

Mer om boka her