Fylkeskommunale kontaktpersoner

Her er oversikt over fylkeskommunale kontaktpersoner som er viktige for bedrifter som er engasjert i redningsarbeid av kunst og kulturminner.

Her er listen over kontakter (Pdf)
Listen over kontaktpersoner pr. fylke  er sist oppdatert i desember 2017.

Bakgrunn:

Skadesaneringsbransjen i NHO Service og Handel har i samarbeid med Finans Norge, Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen utarbeidet en egen prosedyre for skadesanering i forbindelse med alle typer skader (først og fremst som følge av fukt og brann) på kunst og kultur. I denne forbindelse er det klare retningslinjer for varsling av tiltak etc., godkjennelser osv. Det fremgår av prosedyren at når det gjelder kulturbygninger som er bygget etter 1537 så skal fylkeskommunens kulturminneforvaltning i det aktuelle fylke varsles og oversendes tiltaksplan.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!