Inkludering

Bransjeforeningen Handel har en intensjonsavtale med Arbeid og Inkludering og metodikken Ringer i Vannet.  Intensjonsavtalen uttrykker partenes mål om å samarbeide om å oppnå at flere mennesker kommer i arbeid gjennom inkluderende rekruttering.  Handelsnæringen har med sin størrelse og bredde  et potensiale til å vektlegge inkludering som del av sin rekruttering. Bransjeforeningene skal også jobbe sammen med å stimulere til gode bedriftssamarbeid mellom Handel og Arbeid & Inkludering sine medlemmer.

Ringer i Vannet er en metode som hjelper arbeidsgivere med rekruttering av arbeidskraft. Vi kartlegger bedriftenes behov og finner riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid. Mer her

Jobbmatchen: Rekruttering gjennom inkludering. Mer her