Største tildeling i fondets historie

Publisert

#205

Høsten 2020 lyste Handelens Miljøfond ut over 100 millioner kroner til tiltak som reduserer plastens miljøproblemer. Fondet mottok over 500 søknader. Søknadene ble først vurdert av administrasjonen i Handelens Miljøfond, deretter av et uavhengig, eksternt innstillingsråd. Endelig beslutning om tildeling ble gjort av styret i Handelens Miljøfond. Totalt er tildelingen på 105 millioner kroner fordelt på 123 miljøprosjekter. (Foto: Handelens Miljøfond).

Handelens Miljøfond deler ut det største beløpet i fondets historie. 105 millioner kroner deles nå ut til 123 miljøprosjekter.

- Hvis alle prosjektene går som planlagt venter vi for eksempel at bruken av resirkulert plast i Norge vil øke fra 20 000 til 30 000 tonn i løpet av neste år, en økning på 50 prosent, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Tildelingen er fordelt på seks ulike kategorier, og prosjektene som får midler spenner over et bredt spekter av miljøområder og geografi. Fra tiltak som reduserer plastforbruket, øker kunnskap om plast og miljø og bruken av resirkulert plast, til rydding, teknologi og internasjonale tiltak som forbedrer plasthåndteringen i land med små ressurser og store plastproblemer. For eksempel vil tildelingen bidra til å redusere forbruket av engangsplasthansker med 70 % i Horeca-bransjen, bidra til å redusere utslipp av mikroplast fra tekstilindustrien i Kina, øke kunnskapen om påvirkningen av mikroplast på dyreliv, og rydde havbunnen med undervannsdroner (ROV).

Handelens Miljøfond har også satt seg mål om å rydde 40 % av hele Norges kyst og vassdrag på tre år gjennom det ambisiøse og landsdekkende ryddeprogrammet som fondet eier og leder; Rydd Norge-programmet.

Les mer om prosjektene

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?