Modige ideer skaper endring

Publisert

Bærekraftseminar: Bærekrafteventyrererne Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen, inviterte representanter fra våre medlemsbedrifter XXL og Oda, til å fortelle om sine erfaringer.

Etter å ha arrangert bærekraftdag for handelen, er hovedinntrykket klart: Å lykkes med bærekraft krever innovasjon og modige ideer som skaper endring.

Handelsbedriftene i NHO Service og Handel har etterspurt innsikt i rammer, regelverk og metodikk for praktisk bærekraftarbeidet og nødvendig rapportering knyttet til dette. Bransjeforeningen Handel tok tak i utfordringen, og inviterte nylig til en hel bærekraftdag i Næringslivets hus. Her hørte publikum fra kunnskapsrike og erfarne fagfolk på området.

– Med dette heldagsseminaret hadde vi som mål å gi gode rammeverk, samt å utfordre små og store bedrifter til å tenke utenfor boksen og oppdage det store mulighetsrommet for lønnsomhet bærekraft kan gi handelsnæringen, sier Linda Vist, direktør for bransjen handel i NHO Service og Handel.

Hun tilføyer:

– Det opplever jeg at vi klarte, samtidig som det ble tydelig hvor viktig forskning og utvikling er for varehandel. Teknologi og bærekraft henger tett sammen i vår bransje.

Den 6. innovasjonsbølgen

Industriell utvikling tærer på ressursene, og vi forbruker i dag nesten to jordkloder hvert år. Dette har vi nå et mulighetsrom til å endre. Produksjon og forbruk innen handel har sitt bidrag her, og ifølge PwCs rapport Bærekraft 100, har næringen litt å gå på når det gjelder tydelige strategier som kommuniserer klimagassutslipp.

Åshild Indresøvde, strategisk rådgiver i Willder, hadde innledningen til seminaret. Hun har lang fartstid fra varehandel, og tok nylig en master i sirkulær omstilling i varehandelen.

–  Bærekraft er vår 6. innovasjonsbølge, konstaterte hun.

Alle veier fører til vesentlighetsanalyser

Kaia Andresen, tidligere leder for bærekraft i REMA 1000, fremhevet vesentlighetsanalyser som et viktig steg på veien i bærekraftarbeid.

Kaia Andresen, tidligere leder for bærekraft i REMA 1000, poengterte i sitt innlegg at vesentlighetsanalyser bør gjennomføres og danne basen for det man rapporterer på.

Vesentlighetsanalyser må tilpasses din virksomhet og hva den enkelte virksomhet selv anser som den eller de mest vesentlige risikoområder som beskrives før det planlegges og gjennomføres tiltak for å utbedre risikoen. For enkelte kan dette være plast, for andre igjen kan det være matsvinn eller helt andre risikoer.

Innovasjon et nøkkelord

Blant foredragsholderne var John Jakobsen, gründer og partner i Willder. Jakobsen har lang erfaring med å finne innovative og bærekraftige løsninger.

– Lag løsninger og ideer som alle heier på, samtidig som du våger å tenke stort, oppfordret han.

Eksemplene han kunne vise til fra eget arbeid, demonstrer at det nytter å få til samarbeid og dra på ulike typer kompetanse, når du skal jobbe med bærekraft.

Ikke glem forbrukeren

Bærekrafteventyrerne Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen, som driver Centre for sustainable business ved NHH, har lang erfaring med forskning knyttet til bærekraft. På scenen delte av sine erfaringer fra dette arbeidet.

– Vi må bruke bærekraft til å finne nye forretningsmodeller. Vi må fremover jobbe for å utvikle nye markedsplasser som ivaretar hele verdikjeden av aktører og ser dette i en ny sammenheng, hvor det er rom både for små og store aktører. Samtidig må vi aldri glemme forbrukeren. Det er forbrukerne som avgjør hvilke løsninger som lykkes, var noen av hovedpoengene fra Jørgensen og Tynes Pedersen.

Muligheter vil bli krav

Duoen inviterte også to av våre medlemsbedrifter, Oda og XXL opp på scenen. Begge disse aktørene jobber aktivt med å finne de nye, bærekraftige løsninger og er medlemmer i bærekraftrådet hos til bransjeforeningen.

Budskapet fra Are Knudsen, SVP commercial services i XXL, var klart:

– Det som i dag er muligheter, vil bli krav i fremtiden. Vi må utnytte mulighetsrommet som finnes til å utvikle bærekraftige, lønnsomme løsninger. Og det må vi gjøre NÅ.

Anne Gro Johansen, med sterk bakgrunn fra innovasjon i Tine, Orkla og REMA 1000, avsluttet dagen med praktisk eksempler på innovasjonsarbeid. Hun minnet oss også på viktigheten av nysgjerrighet og innsikt å lykkes, godt akkompagnert av gjennomføringsevne for å endre forbrukerens handlemønster og vaner.

kvinne

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!