Handelsbedrifter og toll: Høring om direkteutkjøringsordningen

Publisert

Tolldirektoratet har nå en høring om utfasing av dagens direkteutkjøringsordning, samt en ny digital opplysnings og meldeplikt.

Frist for høringen er 1. november

Av høringsbrevet fremgår det:

Tolletaten sender med dette på høring forslag til enkelte endringer i vareførselsforskriften. Forslag til endringer vil etter planen iverksettes fra 1. januar 2023. Tolletaten har utarbeidet en gjennomføringsplan for digitalisering av informasjonsflyten knyttet til vareførselen over landegrensen. I dette høringsnotatet omtales gjennomføringsplanen og det redegjøres også for forslag om utfasing av direktekjøringsordningen, innføring av en digital melde- og opplysningsplikt og de forslag til endringer i vareførselsforskriften som dette vil medføre. Formålet med endringene er å muliggjøre en bedre kontroll med vareflyten. Tolletaten vil legge til rette for en digital innsamling og behandling av informasjon før eller senest ved ankomst og en mer effektiv og i størst mulig grad automatisert grensepassering.

Det er bedriftene selv som sitter på den grunnleggende forståelsen hva endringen medfører i praksis. NHO SH ber om at spesielt store importører merker seg forslaget til gjennomføringsplan og eventuelt gir kommentarer om utfordringer eller supplerende løsninger selv til tolletaten.

NHO SH planlegger et overordnet høringssvar, men vil også gjerne formidle bedriftskommentarer i den forbindelse .

Send derfor gjerne kopi eller kommentarer innen 20 oktober til jhb@nhosh.no
 

Omleggingen kan være betydelige for enkelte og ikke minst at det er varslet kort frist til iverksettelse.

Synspunkter og innspill

I denne høringen presenteres i hovedsak Tolletatens gjennomføringsplan for utfasing av direktekjøringsordningen og innføring av en digital melde- og opplysningsplikt. Vi ber særlig om synspunkter og innspill på:

  • Hvordan vurderes tidsplanen for utfasing av direktekjøringsordningen? Hvilke utfordringer og muligheter gir den? Dekkes behovet for unntaksordninger?
  • Hvordan vurderes innføringsplanen for innføring av digital melde- og opplysningsplikt tidsmessig? Hva er utfordringene? Dekkes behovet for unntaksordninger?
  • Vil en digitalisering medføre omfattende endringer for bedriften? I tilfelle hvilke?
  • Hva er de største kostnadsdriverne for bedriften på kort og lang sikt?
  • Krav til informasjon for oppfylling av digital melde- og opplysningsplikt og til prosedyren tollager.

Les mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt