- Regjeringen må komme med grensehandelstiltak nå

Publisert

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel er bekymret.

Nordmenns grensehandel fortsetter å øke, og nærmer seg samme nivå som før pandemien. Det viser SSBs nye grensehandelsstall. - Nå må regjeringen ta grep slik de har lovet, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. direktør i NHO Service og Handel.

Før pandemien var det stor bekymring i norsk næringsliv knyttet til både arbeidskrafts- og kundelekkasje til utlandet, særlig over svenskegrensen. Smittetrykk og stengte grenser satte denne problemstilling på pause, men grensehandelsstatistikken så langt for 2022 viser en klar tendens mot normalisering – det vil si jevn økning av grensehandel. 

I løpet av de tre første månedene av 2021, lå antatt verdi brukt innen grensehandel på kun 20 millioner. Ett år senere viser tallene for årets tre første måneder en økning til 2,1 milliarder kroner.

Sett i lys av at Q1 2021 var sterkt preget av den pågående pandemien, er det likevel mer interessant å se tallene opp mot Q1 2019. For denne perioden la norske forbrukere igjen 3,9 milliarder kroner i utlandet. I og med at de siste reiserestriksjonene ble fjernet i midten av 1. kvartal i år, viser årenes tall at vi er på vei mot lignende tall også etter pandemien. 

- Disse tallene viser med all tydelighet at grensehandelen er på vei tilbake på samme nivå som før pandemien. Vi ser nå i realiteten en storstilt eksport av arbeidsplasser ut av landet. Nå må regjeringen levere på det de har lovet i Hurdalsplattformen og i møter med oss, nemlig tiltak for å bremse denne negative utviklingen for norske bedrifter og arbeidsplasser, uttaler administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn.

Det at vi fremdeles ligger lavere enn før pandemien, kan brukes som en hvilepute, men det kan også – og bør –utnyttes som et kritisk handlingsrom for forebygging

- Vi ønsker at Regjeringen setter ned et partssammensatt utvalg som får i oppdrag å foreslå konkrete tiltak, slik også Handel og Kontor har bedt om. Det haster å komme i gang, det viser dagens grensehandeltall med all tydelighet, presiserer Kaltenborn. 

kvinne

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!