Lovforslag vil styrke forbrukerrettigheter

Publisert

– Med de endringene vi nå foreslår i forbrukerkjøpsloven vil forbrukeren ha krav på oppdateringer, slik at både maskinvare og programvare skal holde i minst fem år, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor.

Regjeringen har lagt frem en proposisjon til Stortinget med forslag til endringer i forbrukerkjøpsloven. Målet er å styrker forbrukeren, samt å gjøre loven mer tilpasset den teknologiske utviklingen.

Det melder Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Mange av de elektroniske produktene vi kjøper i dag, som smart-TV og smart-klokker, krever programvare- og sikkerhetsoppdateringer for å fungere som de skal. En kjent problemstilling er at produsentene av slike produkter kutter oppdateringer på eldre modeller.

I lovforslaget skal selgeren sikre at forbrukeren får informasjon om og får levert oppdateringer som er nødvendige for at produktet fortsetter å være i samsvar med lovens krav til varen.

Lovforslaget innebærer også strengere vilkår for at selgeren kan fravike kravene til en vare. I tilfeller der det foreligger en mangel, vil selgeren som hovedregel ikke lenger ha to forsøk på å rette opp mangelen, og forbrukeren vil i flere tilfeller enn tidligere ha krav på å heve kjøpet eller få prisavslag når varen har en mangel.

Med lovendringene som foreslås i proposisjonen,  vil EUs forbrukerkjøpsdirektiv bli gjennomført i norsk rett, ikke lenge etter at digitalytelsesdirektivet trådte i kraft.

Den nye loven om levering av digitale ytelser trådte i kraft 1. januar i år. De nye reglene i forbrukerkjøpsloven utfyller digitalytelsesloven, slik at lovgivningen på området blir mer oppdatert og i tråd med den teknologiske utviklingen.

De viktigste forslagene i proposisjonen er:

Strengere vilkår for å avtale avvik på produktet

Skal man avtale avvik på produktet så krever det at forbrukeren ble spesielt opplyst om at en bestemt egenskap ved produktet avvek fra kravene, og uttrykkelig og særskilt aksepterte avviket. I sammenheng foreslår man også at gjeldende § 17 om ting solgt «som den er» oppheves.

Bevisbyrden for at varen har en mangel

Perioden som selgeren har ansvaret for å bevise at en vare ikke har feil, foreslås utvidet fra seks måneder til to år.

Særlige regler for varer som krever programmer eller apper for å fungere som normalt

Blant annet skal selgeren sørge for at forbrukeren får informasjon om og får levert oppdateringer som er nødvendige for at tingen fortsetter å være i samsvar med lovens krav.

Forbrukerens krav ved mangler

Forbrukeren vil i flere tilfeller ha krav på prisavslag eller heving av kjøpet. Selgeren vil i utgangspunktet ikke lenger ha to forsøk på å rette mangler.

Les hele pressemeldingen på regjeringens nettsider.

kvinne

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!