Partnerskap skal halvere engangsemballasje innen 2026

Publisert

- Vi har signert en plastpakt som blir viktig for å kutte engangsemballasje, sier Linda Vist, direktør for handel i NHO Service og Handel. Norengros og Reitan Convenience var blant de første handelsaktørene som signerte avtalen.

gruppebilder

Fra venstre: Hanne Martine Vedeler, kjededirektør i Norengros, Linda Vist, bransjedirektør i NHO SH, Ingebjørg Hjortdahl, markedsdirektør i RC og Synnøve Tveit, bærekraftsansvarlig i RC.

Avtalen skal sørge for reduksjon av engangsemballasje av plast i drikkebegre og lokk i tillegg til takeaway-emballasje av plast. Avtalen er Norges svar på artikkel 4 i EUs SUP-direktiv (Single Use Plastic).  

Dette er et partnerskap som er et ledd i Norges oppfølgning av EUs direktiv om plastprodukter. Det er blitt til som et samarbeid mellom Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, NHO, NHO Service og Handel, NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, HK, Emballasjeforeningen og Virke. 

Norge skal redusere forbruket av engangs matbeholdere for hurtigmat eller ta-med-mat og drikkebegre, med lokk som er laget helt eller delvis av plast, og det skal oppnås en ambisiøs reduksjon i 2026 i forhold til i 2022. 

-Næringslivet sitter på mange gode løsninger

- Plastpartnerskapet er et viktig steg for å få ned forbruket av engangs plastprodukter i Norge. Jeg vet at næringslivet selv sitter på mange gode løsninger, og gjennom plastpartnerskapet kan disse ideene deles og settes ut i livet, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. 

Både private og offentlige virksomheter kan slutte seg til partnerskapet. Først ut med å signere er bedriftene Norengros, som blant annet distribuerer ulike engangsprodukter i plast til bedrifter, Reitan Convenience, som blant annet eier merkevarene Narvesen og 7-Eleven, og Norgesgruppen.  

Halvering 

Med utgangspunkt i direktivet om plastprodukter, artikkel 4, skal partene gjennom dette partnerskapet bidra til at Norge oppnår den nasjonale målsettingen om 50 prosent reduksjon i forbruk av engangs matbeholdere for hurtigmat eller ta-med-mat og drikkebegre med lokk som er laget helt eller delvis av plast innen 2026, i forhold til 2022.  

Plast er nyttig i bruk, blant annet fordi stoffet er lett, formbart og holdbart, bidrar til mattrygghet og redusert matsvinn. Plastforsøpling og plastforurensning er også et av vår tids raskest økende globale miljøproblemer. Beregninger har vist at den globale mengden plastavfall vil dobles, tilførselen til havet tredobles og mengden plast i havet nærmere firedobles fram mot 2040 dersom utviklingen fortsetter som i dag. 

FNs bærekraftsmål 

Bakgrunnen er at Norge har forpliktet seg til å følge opp FNs bærekraftsmål. Delmål 14.1 sier at man innen 2025 vil hindre og i vesentlig grad redusere alle former for havforurensning, inkludert marin forsøpling. Delmål 12.4 krever mer miljøvennlig forvaltning av avfall gjennom hele livssyklusen og delmål 12.5 vil redusere avfallsmengden gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk. 

Endre forbruksmønstre 

-Vi har mulighet til å påvirke gjennom de varene vi leverer ut på markedet. Dette er et arbeid vi tar på største alvor, og er derfor svært positive til plastpartnerskapet vi har signert. Vi klarer imidlertid ikke å endre næringslivets eller forbrukerens vaner, og trenger nå bistand for at både privat næringsliv og offentlig sektor er med på å tenke nytt, slik at sluttbrukerne endrer sine forbruksmønster, sier Hanne Martine Vedeler kjededirektør i Norengros. 

- Vi har et stort ansvar 

- Med over 40 millioner kundebesøk i året fordelt på godt over 300 butikker i hele landet, har vi et stort ansvar når det gjelder forbruk av plastemballasje. Vi har fremdeles en lang vei å gå, men desto viktigere er det for oss å ta dette steget på reisen, sier Ingebjørg Hjortdahl, markedsdirektør i Reitan Convenience Norway.  

- I dag får våre kunder 5 kr avslag på kaffe og varm drikke fra Narvesen eller 7-Eleven, dersom de dropper engangsemballasjen og tar med egen kopp i stedet. Jobben vår videre blir å finne flere praktiske og bærekraftige løsninger for emballasje som passer våre kunder på farten uten at det går på bekostning av holdbarhet og skaper en økning i matsvinn, avslutter Hjortdahl. 

Åpner mulighetsrom 

-Vi er glade for å være med på denne avtalen som åpner et mulighetsrom for næringslivet. Innsatsen vil være tilpasset den enkelte virksomhets evne til innovasjon av nye løsninger og reduksjon av plastbruk. Plastpakten gir også muligheter for partsamarbeid der ledelse og medarbeidere kan samarbeide om å utvikle løsninger, sier Linda Vist, direktør for handel i NHO Service og Handel. 

- Det er viktig at det offentlige satser på avtalen. Vi håper også institusjoner som sykehus og forsvar signerer plastpakten og bidrar til reduksjon av engangsemballasje, sier Vist. 

 

kvinne

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt