NHO Service og Handel

Innhold

Faglig råd Design- og håndverk

De faglige rådene er myndighetenes rådgivende organ for fag- og yrkesopplæringen. De oppnevnes av Utdanningsdirektoratet etter anbefaling av SRY.

Det er ni faglige råd, ett for hvert utdanningsprogram innen yrkesutdanningen. bransjeforeningen Handel har to plasser i rådet for Design- og håndverk. Plassene oppnevnes av Styret i bransjeforeningen Handel etter fullmakt fra Generalforsamlingen.

Representanter fra bransjeforeningen Handel er:
Cato Carpow, Adam & Eva frisør AS med vara Lise Ramsøy, Charmer Frisør AS
Solveig Grinder, Norsk Husflidslag AS med vara Marie Hellwege, bransjeforeningen Handel

Partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen

De faglige rådene og Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er en del av partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen. Dette er blant annet fastsatt i ILO-konvensjon nr. 142, som pålegger landene å samarbeide med partene i arbeidslivet i saker som gjelder fag- og yrkesopplæring.

Faglig råd for design og håndverk er et rådgivende organ for Utdanningsdirektoratet i faglige spørsmål innen studieprogrammet for design og håndverk. Det faglige rådet er oppnevnt for perioden 2012-2016.