Utvikler bransjestandard for mangfoldsledelse i sikkerhet og beredskap

Prosjektgruppen fra venstre: Lise Ann Cooper, Arne Stadheim, Runar Karlsen, Thea Skauge, Harald Gjengstø og Gyda Ulleberg. Foto: Baard Fiksdal

Sikkerhetsbransjen og NHO Service og Handel skal utvikle en bransjestandard for mangfoldsledelse i et prosjekt som får støtte fra Integrerings og Mangfoldsdirektoratet (IMDi).

IMDi har en tilskuddsordning som skal bidra til økt etnisk mangfold i arbeidslivet. Målet er at private og offentlige arbeidsgivere skal få større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, samt gi økt rekruttering av innvandrere og bedre bruk av deres kompetanse.   

NHO Service og Handel og en av våre større medlemsbedrifter, Avarn Security, søkte IMDi om tilskudd til å utvikle og prøve ut en bransjestandard for mangfoldsledelse. Søknaden er en av de som ble godkjent utav en søkermasse på 72 søknader i 2023.

Overordnete mål for prosjektet er:

  • Øke andelen etniske minoriteter i lederstillinger.
  • Etablere rutiner for kompetansekartlegging og karriereutvikling for ansatte.
  • Øke kompetansen på mangfolds ledelse.
Tre pilotenheter

Det er valgt ut tre pilotenheter som skal delta i prosjektet. Det er Oslo Lufthavn, Munch Museet og Ruter Billettkontroll. De tre enhetene gjenspeiler og representerer bredden av oppgaver i bransjen. Målet er at bransjestandarden og evalueringen av prosjektet skal være klart til å presenteres for Næringsutvalget i NHO SH i desember.

- Med Avarn Security Norge som pilotbedrift vil vi teste ut ulike tiltak som tar hensyn til bransjens spesifikke særegenheter og behov, for så å dele resultatet med øvrige medlemsbedrifter i etterkant, sier Arne Stadheim, direktør for sikkerhet og beredskap i NHO Service og Handel.

Styrket rekruttering

-Vi er avhengige av et stort rekrutteringsgrunnlag for å tiltrekke nødvendig arbeidskraft. Derfor henvender vi oss til alle deler av befolkningen. Unge med minoritets bakgrunn er en viktig ressurs for oss. Vi ønsker at flere skal satse på en karriere i bransjen og søke lederstillinger, sier HR-direktør Harald Gjengstø i Avarn Security.

- Bransjen er tradisjonelt preget av mangfold i lavere stillinger, men det er en relativ lav andel av etniske minoriteter i ledende stillinger. Dette ønsker bransjen å gjøre noe med. Et bidrag blir å utvikle bransjestandard for mangfoldsledelse, sier Harald Gjengstø.  

Konsulenthjelp

Sentralt i prosjektet er konsulentene Lisa Cooper, CEO Catalysts og Gyda Ulleberg, Founder By Intent.

Lisa er en av pionerene i Norge innen DEI (Diversity, Equity and Inclusion) etter å ha jobbet i feltet i over 16 år.  Lisa har 35 års erfaring fra internasjonale virksomheter og over 20 års toppledererfaring fra privat og offentlig sektor. Lisa har siden 2008 ledet sin egen konsulentpraksis.

Gyda har mer enn 20 års erfaring fra servicebransjen på toppleder nivå. De siste 15 årene har hun jobbet som HR-direktør i ulike internasjonale organisasjoner inntil hun i 2022 bestemte seg for å starte for seg selv. Gjennom sitt nye firma «By Intent» jobber hun med lederutvikling med fokus på mangfolds ledelse.

Bakgrunn
  • Sikkerhetsbransjen i Norges viktigste oppgave er å forebygge og håndtere uønskede hendelser.
  • 46,2% av bedriftene innen sikkerhet og beredskap får ikke tak i medarbeidere med riktig kompetanse.
  • NHO SH har et mål om å øke bransjens anseelse og gjøre det lettere å utvikle og beholde kompetanse.  Økt anseelse har ikke bare med attraktivitet å gjøre og det å kunne tiltrekke flere medarbeidere, men har også stor betydning for de som allerede er på lønningslisten.

 

mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt