Vekterbransjens samfunnsbidrag

Publisert

Fra venstre: Forfattere av rapporten Bengt Andersen og Frøja Storm-Mathisen, Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), Odd Harald Hovland, representant for AP i Justiskomiteen og Arne Stadheim, bransjedirektør i Sikkerhets- og Beredskapsbransjen i NHO Service og Handel. Foto: Baard Fiksdal

Rapporten "Vekterbransjens samfunnsbidrag i Norge" ble lagt frem av Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved Oslo Met i dag. Rapporten er blitt til i samarbeid med NAF og NHO Service og Handel

Se rapporten (pdf).

- Det viktigste med denne rapporten er å få belyst sikkerhetsbransjens samfunnsbidrag, hvordan bransjen kan bli mer anerkjent og at bransjen som ressurs kan bli bedre utnyttet, sier Arne Stadheim, bransjedirektør i Sikkerhets- og Beredskapsbransjen i NHO Service og Handel.

Rapporten stiller spørsmål om det er noen utfordringer knyttet til sikkerhetsbransjens stadig større samfunnsrolle. Rapporten er basert på intervjuer og dokumentanalyser og avsluttes med noen anbefalinger. Intervjuene er med vektere, forvaltning og politikere. Et viktig funn er at mange vektere opplever at de har en utsatt jobb som kan gi ubehagelige opplevelser, og derfor burde ha bedre rettsvern.

Anbefalinger i rapporten er at vektere bør anerkjennes som en utsatt yrkesgruppe. Det bør også skje en gjennomgang av lovverket (for eksempel med sikte på at politi og sikkerhetsbransjen skal kunne utveksle informasjon, og at vektere skal få tilbakeholdelsesrett). Et annet punkt er å styrke arbeidet med å inkludere bransjen i samfunnets beredskapsarbeid, inkludert i øvelser. Evaluere samarbeidet med politiet. Styrke utdanningen.  

Se rapporten her (pdf)

mann
  • Arne Stadheim
  • Direktør Sikkerhet og Beredskap
  • Pressebilder

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?