Bransjeseriøsitet og tillitsbygging

Publisert

Arne Stadheim

Arne Stadheim er bransjedirektør sikkerhet- og beredskap i NHO Service og Handel. Foto: Baard Fiksdal

-Bransjeseriøsitet og tillitsbygging var viktige stikkord for to møter sist uke. Vi har presentert bransjen på politiets forvaltningskonferanse og vi har møtt justispolitikere, forteller Arne Stadheim direktør for sikkerhet og beredskap i NHO SH.

Forvaltningskonferansen til politiet er en konferanse som blir avholdt en til to ganger per år, fysisk. Her møtes forvaltningslederne fra politidistriktene sammen med særorgan.

- Forvaltningen i distriktene er viktig for oss å kjenne, da det er disse som er ansvarlig for tildeling, oppfølging og kontroll av virksomheter underlagt vaktvirskomhetsloven, sier Arne Stadheim.

- I mitt innlegg snakket jeg om NHOSH, om bransjen og hva vi jobber for å oppnå (tillit og anseelse gjennom seriøsitet), og hvordan vi som bransje er avhengig av at politiet følger opp sitt kontrollansvar. Vi har sett eksempler på at manglende kontroll og oppfølging har bidratt til negative saker, med påfølgende lavere tillit til både sikkerhetsbransje og politi, sier Arne Stadheim.

Vi har også hatt møter med justispolitikerne Odd Harald Hovland og Maria Åsen-Svendsrud og deres rådgivere. Temaet var noe av det samme.  Vi håper politikerne ville se på to forhold:

  • Se på muligheten for at politimester rapporterte inn tall og aktivitet relatert til forvaltningsoppfølging av vaktvirksomheter
  • Etterspørre øvrige tiltak i departementet som kan bidra til at useriøse selskaper innen vaktvirksomhet blir luket ut gjennom kontroll og oppfølging
mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!