Advarer mot å svekke kompetansekrav innen sikkerhet på flyplasser

Arne Stadheim i høring på Stortinget

Arne Stadheim, bransjedirektør for sikkerhet og beredskap i NHO Service og Handel. Foto: Skjermdump fra Stortingets opptak

Høring på Stortinget i dag; - Regjeringens forslag skiller mellom personkontroll og annen kontroll på flyplass. Det gjør at personell som ikke lenger er i direkte kontakt med personer i en kontrollsituasjon, ikke lenger trenger vekterutdanning. Det mener vi er svært uheldig, sa Arne Stadheim, bransjedirektør for sikkerhet og beredskap i NHO Service og Handel.

Vårt budskap var som følger:

Opplæring og kompetanse innenfor sikkerhetsbransjen er svært viktig for at vektere skal lykkes i jobben med å skape tillit i samfunnet. Som et ledd i dette arbeidet, har NHO Service og Handel tatt en lederrolle i utviklingen av utdanningskrav for vektere. En viktig del av opplæringen handler om konflikthåndtering, kultur og mangfold, evakuering og førstehjelp. Alt dette er kompetanse som er helt nødvendig på en flyplass, og som er langt mer omfattende i vekterutdannelsen enn Security-opplæringen.

Etter mange hendelser som til slutt resulterte i ny vaktvirksomhetslov, viser statistikken en nedgang av unødvendig maktbruk og høyere tillitsscore blant publikum. Sikkerhetsbransjen er blitt en viktig partner for den offentlige sikkerheten, noe POD i flere sammenhenger har beskrevet. Vi mener derfor vi er i en positiv trend, men at forslaget som nå er fremmet, spenner bein under denne utviklingen.

Regjeringens forslag skiller mellom personkontroll og annen kontroll på flyplass. Det gjør at personell som ikke lenger er i direkte kontakt med personer i en kontrollsituasjon, ikke lenger trenger vekterutdanning. Det mener vi er svært uheldig og er selve hovedpoenget i vår kritikk.

Grunnen er at omfanget av de foreslåtte endringene er mye større enn det vi tror departementet tok høyde for når de utarbeidet forslaget.

Proposisjonen beskriver blant annet en lemping i kravene til vekterkompetanse for arbeid tilknyttet:
"flyfrakt, flypost og forsyninger til flygninger og flyplasser, samt overvåking og patruljering inne på sikkerhetsbegrenset område".

Faktum er at omfanget av endringen går mye lengre, og langt inn i kjernen av sikkerhetskontroll på norske flyplasser. Kun rundt halvparten av sikkerhetspersonellet på norske flyplasser utfører direkte personkontroll. Den resterende halvparten vil bli berørt av endringen. Anslag vi har fått viser at endringen berører rundt 800 ansatte.

Etter vårt syn omtaler ikke proposisjonen i tilstrekkelig grad hvem som skal ha ansvar i situasjoner som dreier seg om personhåndtering på flyplass. Erfaring viser at situasjoner gjerne oppstår andre steder enn på de etablerte stedene for personkontroll. Her skiller vi altså mellom personkontroll og personhåndtering, og manglende krav til opplæring svekker rettsikkerheten for publikum.

Departementet beskriver videre at det vil være enkelt å søke hjelp dersom en uforutsett hendelse skulle oppstå, enten av politi eller av vektere. Her er det verdt å minne om at det er kun på de største flyplassene det er politi fast til stede, og at disse har begrenset kapasitet. Når halvparten av vekterne på flyplassene forsvinner, og de resterende er opptatt med personkontroll på etablerte steder, vil det bli vanskeligere å få hjelp.

Lovforslaget har også en negativ sosial og menneskelig faktor. Når lovendringen bidrar til en drastisk reduksjon av antallet vektere på norske flyplasser, påvirker dette veldig mange enkeltansatte. Det er sannsynlig at lovendringen bidrar til forringelse av lønns- og arbeidsforhold, noe partene da i tilfelle må håndtere. Men vi tenker likevel at dette er en faktor som komiteen bør kjenne til.

Mer om høringen "Endringer i politiloven og vaktvirksomhetsloven": Se her

mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt