Krav om lærlinger for å vinne kontrakter

Lærling i servicesektoren. Foto: ChatGPT

Offentlige kontrakter vil pålegge leverandører å bruke lærlinger av et visst omfang. Her er vårt høringssvar.

I likhet med NHO er NHO Service og Handel positiv til at regjeringen forsøker å ta tak i utfordringene med manglende læreplasser. I denne sammenheng støtter vi løpende vurderinger om underliggende målsetninger blir nådd, men dette bør også omfatte eventuelle uheldige konsekvenser av regelverket kan ha for anstendige bedrifter som ikke har praktisk mulighet til å bli en godkjent lærebedrift.

Det skal nevnes at NHO Service og Handel ikke har etterlyst de skjerpelsene som er omfattet av høringsforslaget, og har tatt som utgangspunkt at dagens bestemmelse er tilstrekkelig for mange bransjer. Vi har likevel etterlyst bedre og mer bransjeforutsigbar praksis for anvendelse av bestemmelsen. Dette angår særlig om det er et reelt særlig behov og når det ikke er et slikt behov for lærlingklausul. For enkelte bransjer med særlig behov kan det også være nødvendig å skjerpe gjennomføringen av bestemmelsen som høringsnotatet omhandler, men dette er det ytterligere redegjort for i NHOs høringssvar hvor skjerpelsene blir diskutert.

Det er viktig å skille mellom målrettede tiltak for å oppnå tilstrekkelige læreplasser i enkelte bransjer og hva som forbindes med useriøsitet blant bedrifter. Ikke minst da sanksjonsbestemmelsene knyttet til brudd er det som anses å falle inn under "seriøsitetskrav". Det kan få følger ut over den aktuelle kontrakten og ofte faller inn under kommunale ekstraordinære sanksjonsbestemmelser.

NHO Service og Handel registrer en argumentasjon i forbindelse med Norgesmodellen og kommunale "modeller" som ofte peker ut bedrifter uten læreplasser som useriøse eller at det er symptom på et bransjeproblem.

Vi understreker i høringen behovet for presishet vedrørende forskriftens formål, samt krav eller bakgrunnen for forslaget til endring av kravet til læreplasser. Og ikke minst hva man fremover pålegger SMB bedrifter av barrierer til det offentlige marked uten nærmere konsekvensutredning.

Høringssvaret fra NHO Service og Handel
Høringssvaret fra NHO

Henrik Bjørge

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt