NHO Service og Handel

Innhold

Lønn under ammefri

Her kan du lese om betingelsene for lønnsplikt under ammefri.

1. juli 2013 ble det innført rett til lønn under ammefri i barnets første leveår.

Arbeidsmiljølovens § 12-8 fikk et nytt annet ledd som lyder:

Kvinne som har ammefri etter første ledd, har i barnets første leveår rett til lønn inntil én time på arbeidsdager med avtalt arbeidstid sju timer eller mer.

Når grensen på syv timers arbeidstid skal vurderes, vil pauser med og uten lønn medregnes. Det er således arbeidsdagens planlagte begynnelse og slutt som legges til grunn for vurderingen. Det er en forutsetning at tiden benyttes til amming, da regelen ikke er ment som en allmenn arbeidstidsnedsettelse for mødre.