Åpenhetsloven: sanksjoner ved manglende kontroll på menneskerettigheter og arbeidsforhold

Publisert

Dersom du er omfattet av åpenhetsloven stilles det krav til redegjørelser. Foto: Pixabay.

Alle virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven hadde frist 30. juni til å publisere redegjørelsene på sine nettsider. Til høsten starter Forbrukertilsynet kontroll av redegjørelsene.

Bedrifter som er omfattet av åpenhetsloven er pliktig til å gi allmennheten innsyn i redegjørelsen for noen av virksomhetens aktsomhetsvurderinger. En aktsomhetsvurdering handler om å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan en virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet. Det dreier seg altså om sannsynligheten for negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold, både i og utenfor virksomheten.

Tilsynskontroll
Arbeidet med å føre tilsyn med redegjørelsene starter opp allerede til høsten. Virksomheter som ikke innretter seg etter loven, risikerer sanksjoner.

– Jeg oppfatter Forbrukertilsynet slik at vi får et skifte fra tilsynets innledende veiledningsfase og over til kontrollfasen, samt at en påminnelse om at de kan reagere med sanksjoner på omfattende og åpenbare brudd, sier Johan Henrik Bjørge, advokat i NHO Service og Handel.

–  Det er imidlertid fortsatt slik at tilsynet skal veilede bedrifter som har spørsmål. Som medlem i NHO får du informasjon på medlemsportalen Arbinn om hva som kan eller bør være med i redegjørelsen og hvordan man skal gi denne, fortsetter Bjørge.

Advokat Johan Henrik Bjørge.

Advokaten oppfordrer til bruk av medlemsportalen dersom du som medlem opplever usikkerhet om hvorvidt du er omfattet av loven eller hva en årlig redegjørelse skal inneholde.

Minstekrav for redegjørelser

Etter loven skal redegjørelsene inneholde en rekke minstekrav, herunder;

  1. En generell beskrivelse av virksomhetens organisering og driftsområde
  2. Generell beskrivelse av de retningslinjer og rutiner virksomheten har
  3. Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.

Gratis advokathjelp
Som medlem av NHO Service og Handel får du gratis rådgivning fra våre advokater som er spesialister innen arbeidsrett. Ta kontakt med oss i dag for en prat om medlemsskap. 

Sett opp en uformell samtale på Teams.
Se våre medlemsfordeler.

 

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!