Politiets trusselvurdering 2021

Publisert

Bjørnland

– Dette er første gang politiet utarbeider en åpen trusselvurdering, og vi planlegger å gjøre dette hvert år fremover, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Datainnbrudd med løsepengevirus. Svart arbeid. Utlendinger misbruker ID-dokumenter. Ekspanderende internasjonale kriminelle nettverk. Dette er noen hovedpunkter i politiets første åpne trusselvurdering som ble lagt frem sist uke.

Rapporten (pdf).

– Dette er første gang politiet utarbeider en åpen trusselvurdering, og vi planlegger å gjøre dette hvert år fremover, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

I politiets åpne trusselvurdering omtales et utvalg av kriminalitetstrusler. Disse er valgt ut både på grunn av alvorlighet og fordi politiet vurderer at utviklingen er negativ. Vurderingen danner grunnlag for planlegging og prioritering av tiltak som skal forebygge og bekjempe kriminalitet. Politiets trusselvurdering 2021 er utarbeidet av Kripos på bestilling fra Politidirektoratet.

Noen hovedpunkter
  • Nyetableringer, ekspansjon av internasjonale kriminelle nettverk og rekruttering av unge. Det er grunn til å forvente at internasjonale kriminelle nettverk vil søke å etablere seg eller ekspandere sin kriminelle virksomhet i Norge. Slik ekspansjon og etablering kan bidra til økt rekruttering og spenningsnivå og føre til alvorlige voldshendelser. Ved ekspansjon og nyetableringer trenger gjengene å rekruttere personer til gjengkriminalitet for å styrke sin posisjon. Kriminelle aktører vil fortsette rekrutteringen av unge til gjengkriminalitet, og dette vil øke i forbindelse med ekspansjon og nyetableringer.
  • Datainnbrudd med løsepengevirus. Det vil bli gjennomført flere vellykkede datainnbrudd med løsepengevirus mot norske virksomheter. Dette ses i sammenheng med en jevn økning i antallet hendelser de siste årene og mulighet for høy profitt. Virksomheter med samfunnskritiske funksjoner kan også bli utsatt for vellykkede datainnbrudd. Les nyhetssak her.
  • Arbeidsgivere som unndrar skatt ved svart arbeid. Det er grunn til å forvente en økning i antall arbeidsgivere som vil benytte svart arbeid. Dette ses i sammenheng med større etterspørsel etter arbeidskraft i bransjer som er særlig belastet med skatte- og avgiftskriminalitet og utnyttelse til arbeid. Spesielt gjelder dette bransjer i vekst, som varetransport samt bygg og anlegg.
  • Utlendinger misbruker ID-dokumenter. ID-misbruk tilrettelegger for ulike typer kriminalitet. Innføringen av reiserestriksjoner i forbindelse med koronapandemien, med strengere grensekontroll, skaper et økt behov for å legitimere innreise til Norge gjennom misbruk av ID-dokumenter. I tiden fremover vil flere enn tidligere vil ta seg ulovlig inn i Norge som impostere, det vil si at de benytter ekte ID-dokumenter som tilhører andre.

Se rapporten (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt