sykehusklovner

Sosiale entreprenører

Virksomhet som avhjelper sosiale utfordringer og skaper endring i samfunnet.