Service- og vedlikeholdsoverenskomsten er vedtatt

Publisert

Et stort flertall av medlemmene i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) har sagt ja til ny Service- og vedlikeholdsoverenskomst. Du kan derfor nå ta nye satser i bruk.

NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble natt til onsdag 25. mai enige i forhandlingene om Service- og vedlikeholdsoverenskomsten. NAF-medlemmene  sa ja til dette 10. juni.

Det er blant annet enighet om følgende:

  • Det gis et generelt tillegg til alle på kr. 6,- per time
  • Minstelønnssatsene heves med kr. 7,75 (inkl. det generelle tillegget).
  • Endringer i bestemmelsene om arbeidstøy.
  • Der hvor arbeidstaker utfører arbeid som krever vernebriller, skal arbeidsgiver etter nærmere vilkår tilby dette.
  • I tilfeller hvor arbeidstaker pålegges å lade tjenestebil hjemme, skal bedriften dekke strømutgifter.
  • For arbeid omfattet av bilagene som gjelder skadesanering/skadedyrbekjempelse og vaktmestre mv. kan partene på bedriften inngå avtale om akkord/bonussystemer.
  • Matpengesatsen heves til kr. 96,-
  • Nye bestemmelser om likestilling/likeverd og etter- og videreutdanning. Disse bestemmelsene er tatt inn i egne bilag.

Se nye satser i årets oppgjør her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt