Viktige datoer i oppgjøret 2024

Publisert

Oppgjøret starter i midten av mars og frontfaget skal forhandles frem mot påske. Foto: S.Gnatiuk

Våre tariffavtaler er planlagt forhandlet i april og mai. Her er oversikt over viktige datoer i årets oppgjør.

LO har signalisert at økonomi blir det viktigste i årets oppgjør.  Det blir trolig forbundsvise oppgjør og følgende datoer er viktig å merke seg:

 • Riksavtalen (kantiner og matomsorg) 20. - 22 . mars
 • Renholdsbransjen 16.-17.april
 • Vakt og sikkerhet 23.-24.april
 • Frisør og velvære 6.-7. mai
 • Service- og vedlikehold 7. mai
 • Handel 14.-15. mai
 • AIB (arbeid og inkludering) 14. og 15. mai
 • Grossist 27. - 28.mai
 • Trafikkregulerende arbeid 30.mai
 • TBB (tunell, bom og bro) 22. mai
 • Parkering 5. juni
Frontfaget

Merk deg natt til søndag 7. april. Da vil det trolig være klart om det blir konflikt i frontfaget. Frontfaget legger malen for de øvrige lønnsoppgjørene. Frontfaget forhandles av Fellesforbundet på arbeidstakersiden (LO) og Norsk Industri (NHO) på arbeidsgiversiden.

Teknisk beregningsutvalg

Fredag 16. februar: Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger fram sin foreløpige rapport om norsk økonomi og lønnsutvikling. TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen før oppgjøret starter. Da unngår de å bruke tid under forhandlingene til å bli enige om hvordan verden ser ut. Se her

LOs krav

Tirsdag 20. februar: LOs representantskapsmøte vedtar kravene i årets lønnsoppgjør. Alt tyder på at representantskapet vil vedta at det skal være forbundsvise oppgjør. Samme dag vedtar også forhandlingsutvalget til Parat sine krav. 

NHOs posisjon

Torsdag 7. mars: NHOs representantskap vedtar sine posisjoner foran årets oppgjør.

Kravoverlevering

Fredag 15. mars: Frontfagsoppgjøret starter med kravoverlevering fra Fellesforbundet til Norsk Industri, og det samme for Parat til Norsk Industri.

Frist i frontfaget

Mandag 25. mars: Frist for å bli enige i frontfagsoppgjøret, mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Det samme gjelder for Parat og Norsk Industri.

Endelig TBU-rapport

Fredag 22. mars: Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger fram sin endelige rapport.

Mandag  25. mars: Hvis det blir brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, blir det såkalt frivillig mekling fra denne dato.

Tirsdag 2. april: Hvis det blir brudd i den frivillige meklingen, sendes det ut melding om plassfratredelse i frontfaget.

Lørdag 6. april: Ved midnatt er det meklingsfrist for frontfaget, med fare for streik fra midnatt. Nesten uten unntak blir det forhandler ut over søndagen. Historisk har det svært sjelden vært streik i frontfaget.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?