Når det offentlige fortrenger private

Publisert

#205

Brannvesenet konkurrerer enkelte steder mot den private sikkerhetsbransjen ved å tilby boligalarmtjenester til privatkunder. (Foto: Colourbox.no).

Det er samfunnsøkonomisk uheldig når offentlige etater fortrenger private aktører. Det var viktig budskap da NHO Service møtte Regjeringens arbeidsgruppe som nå ser på konkurransevilkår.

Dialogmøte ble holdt tirsdag denne uken. Fra NHO Service deltok advokat Johan Henrik Bjørge og direktør for næringspolitikk, Dag Ekelberg.

Arbeidsgruppens viktigste formål:

  • Sikre at offentlige og private aktører har like konkurransevilkår.
  • Sikre at reglene på konkurranseområdet er i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

I møtet la NHO Service særlig vekt på følgende:

Styrk Konkurransetilsynet Konkurransetilsynet bør gis hjemmel til å gripe inn og gi pålegg til offentlige virksomheter om konkurranseskadelig adferd.

Konkurransetilsynet vil være velegnet til å kunne vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes overfor offentlige virksomheter som opptrer i konkurranse med private. Dette er ikke prioritert av tilsynet i dag. Et mer offensivt konkurransetilsyn med utvidede fullmakter, inspirert av tilsynene i våre naboland Sverige, Danmark og Finland, vil bidra til økt forståelse for betydningen av rettferdig konkurranse som virkemiddel for å oppnå økt kvalitet, utvikling av tjenestene og bedre ressursutnyttelse i offentlig sektor.

Krav om utskillelse Offentlig eiet virksomhet som skal utføre forretningsaktiviteter og gi tilbud i en konkurranse, må gjøre dette gjennom en selvstendig økonomisk og juridisk enhet i form av et aksjeselskap eller liknende. Tiltaket er ikke komplekst å gjennomføre da det offentlige allerede i dag er godt kjent med og løpende benytter selskapsorganisering. Utskillelse bidrar til transparens og sammenlignbar regnskapsførsel hos offentlige og private tilbydere.
Obligatorisk konsekvensutredning om rettferdig konkurranse Det er viktig at det offentlige er klar over reglene om statsstøtte og gjør grundige vurderinger av egne forvaltnings- og forretningsaktiviteter som kan fortrenge eller skade privat virksomhet.

Det offentlige må være bevisst sin posisjon og de fordeler som etater har når de starter opp tjenester som allerede finnes i markedet. Det er samfunnsøkonomisk uheldig når offentlige etater fortrenger allerede eksisterende private aktører.

Derfor bør det stilles krav om konsekvensutredning av mulige negative virkninger for private aktører. Konsekvensanalysen kan skje i egen regi, men den må være offentlig tilgjengelig.

Har du spørsmål eller innspill? Kontakt gjerne:

Henrik Bjørge

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!