#205

Maalfrid Brath er styreleder i NHO Service. (Alle foto: Baard Fiksdal).

Ekstraordinær generalforsamling i NHO Service gikk i dag med stort flertall inn for å tilrå fusjon med NHO Handel.

En fusjon vil lede til den nye landsforeningen NHO Service og Handel som vil få 6.369 virksomheter, med over 88.000 årsverk. Forening blir den nest største i NHO-systemet etter Norsk Industri.

Dagens vedtak er som følger
1. NHO Handel innlemmes som en del av NHO Service, der NHO Handel og NFVB blir nye bransjeforeninger i landsforeningen. Endringen får organisatorisk virkning fra generalforsamlingen i oktober 2017, med forventet synergi og økonomisk virkning fra 2018.

2. Nytt navn på landsforeningen blir NHO Service og Handel.

3. Ny kontingentmodell vedtas, med overgangsordning frem til 2020. Administrasjonen gis fullmakt til tilpasninger for de enkeltbedrifter der det er tvilstilfelle om ny kontingent.

4. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre de organisasjonsendringene og stillings-innplasseringene som følger av fusjonen, basert på nær dialog med de ansatte underveis.

5. Vedtektene for den fusjonerte LF endres slik at det slås fast at alle de 8 bransjene er representert i styret.

Den nye landsforeningen vil etter fusjon ha følgende bransjer (alfabetisk):

  • Arbeid og Inkludering
  • Bemanning og Rekruttering
  • Drift
  • Frisør og Velvære
  • Handel
  • Helse og Velferd
  • Renhold og Eiendomservice
  • Sikkerhet og Beredskap

NHO Handels generalforsamling behandler saken 14.juni. Fusjonen skal endelig behandles på NHO Service ordinære generalforsamling i oktober 2017.

Anne-Cecilie Kaltenborn er adm. dir. i NHO Service.

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?