Bedre kommunikasjon og økt effektivitet hos Adam og Eva frisørsalonger

Adam og Eva har tatt i bruk AI som kunstnerisk uttrykk i anledning sin 50 årsfeiring i år. Foto: Adam og Eva

Adam og Eva gruppen som representerer 30 frisørsalonger i Norge, i tillegg til egen frisørskole og akademi, har jobbet med digitalisering siden 2019. I 2023, i anledning deres 50 årsmarkering, tok de for første gang i bruk artificial intelligens (AI).

Kristin Sandum Berre er daglig leder i Adam og Eva Gruppen og mener digitaliseringen har gitt konsernet store fordeler i form av kommunikasjon og utnyttelse av tilgjengelig data. Foto: Privat

Adam og Eva drar nytte av de mange positive fordelene digitalisering har gitt til blant annet internkommunikasjon, HR og innsamling av data.

 - Vi bruker Teams som intern kommunikasjonskanal både for ledergruppen og ut mot våre 260 ansatte. Det har gjort kommunikasjonen enklere, samtidig som vi får gitt raskere informasjon til våre medarbeidere. Det gir samtidig muligheten til å ta raskere beslutninger sammen i fellesskapet, forteller daglig leder i Adam og Eva Gruppen, Kristin Sandum Berre.

AI som estetisk sjanger

Konsernet har også digitalisert HR-feltet ved å benytte seg av systemet Simployer. Her samler de inn og henter ut data på sykefravær, ferie, alder, kjønn, turnover, årsverk, og ansatte. Og i fjor tok de for første gang i bruk AI i deres kampanje, nUtopia, for å markere 50 år med frisering.

- Ideen om å bruke AI i kampanjen var for å hylle våre 50 år og samtidig sette tonen for de neste 50 årene, forteller hun stolt.

Fotografier fra den norske motefotografen Fred Jonny ble smeltet sammen med det surrealistiske og drømmende AI-universet til den kanadiske kunstneren Marika D’Auteui.

- Vi ønsker med dette AI velkommen til vår bransje, både som teknologisk hjelpemiddel, men også som estetisk sjanger, fortsetter hun.

 Økt effektivitet og drift ved Power BI

Det er først og frem utviklingen av Power BI hun trekker frem på spørsmål om hvilket område digitalisering har hatt størst betydning for konsernet. Målet med digitalisering har hele tiden vært å skape skreddersydde rapporter og samtidig utvikle et mer oversiktlig og automatisk styringsverktøy for deres ledere.

- Power BI ble utviklet med den hensikt å utnytte dataen vi allerede hadde, og få det mer visuelt og automatisk fremstilt. Dataen vi får fra kunde-registreringssystemene ved de ulike salongene samler vi inn i en egen database, for deretter å forme dataen til ulike rapporter i programvaren. Power BI har gitt oss et bedre verktøy til å kunne styre salongene i Adam og Eva.

Sandum Berre snakker varmt om de mange fordelene ved digitaliseringen.

Gjennom Power BI får ledelsen et bedre verktøy til å styre salongene i Adam og Eva.

- Digitaliseringen har fjernet manuelle arbeidsoppgaver for lederne i de ulike salongene. I tillegg har den levert raskere og mer helhetlig informasjon fra selve driften - alt samlet på ett sted. Tidligere benyttet vi oss av ukentlige og månedlige Excel-skjemaer for datainnsamling. Nå opplever vi en betydelig forbedring ved å motta automatisk oppdatert informasjon daglig, takket være digitaliseringen. Denne endringen har resultert i økt effektivitet og gitt oss et mer helhetlig bilde av salongdriften.

Arbeidet med å utvikle Power BI har vært et samarbeidsprosjekt med BDO som har vært ansvarlig for oppsettet av datavarehuset og utformingen av rapportene.

- Digitaliseringen har gitt oss store fordeler i form av kommunikasjon og utnyttelse av dataen vår, for å kunne styre Adam og Eva konsernet enda bedre. Responsen fra våre ledere har vært veldig positiv, avslutter hun.