NHO Service og Handel og Fretex skal hjelpe myndighetene med å løse tekstilansvar

Publisert

Trond Ivar Vestre, CEO i vår medlemsbedrift Fretex , advokat J. Henrik Bjørge i NHO Service og Handel og fagsjef i bransjeforeningen Handel, Tor Svarva, er bedt om å bidra i en arbeidsgruppe Klima- og miljødepartementet har nedsatt for å finne ut hvordan Norge bør håndtere kommende produsentansvar fra EU knyttet til tekstil.

NHO Service og Handel er sterkt representert i en arbeidsgruppe Klima- og miljødepartementet har nedsatt for å finne ut hvordan Norge bør håndtere kommende produsentansvar fra EU knyttet til tekstil.

–  Dette er et viktig arbeid som vi ser frem til å bidra med. Tekstilindustrien har et stort potensial for å bidra positivt til det grønne skiftet ettersom tekstil står for 8–10 prosent av karbonutslippet i verden, og vi opplever at våre bedrifter er svært opptatt av dette, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm direktør i NHO Service og Handel.

Fretex, XXL, Ikea, Høyer, Barents Outdoor, Get Inspired og Milrab er eksempler på medlemsbedrifter innen handel hos NHO Service og Handel som er opptatt av dette.

– Vi kommer til å ha tett kontakt med medlemmene våre i dette arbeidet, understreker Kaltenborn.

I mars i år la EU-kommisjonen frem EUs tekstilstrategi som blant annet sier at innen 2030 skal tekstiler som settes på markedet i EU være lengelevende og mulige å materialgjenvinne, at de er laget av så mye materialgjenvunnet fibrer som mulig, at de er frie for farlige stoffer og at de er produsert på en måte som respekterer sosiale rettigheter og miljøet.

Forbud mot å destruere usolgte og returnerte varer vil bli vurdert. Kommisjonen foreslår å gjøre det obligatorisk at store selskaper må publisere antall produkter de kaster og destruerer, inkludert tekstiler, og hvordan disse blir håndtert med tanke på ombruk, materialgjenvinning, forbrenning eller deponering.

Det presiseres også at produsenter skal måtte ta ansvar for deres produkter gjennom hele verdikjeden, til og med når tekstil blir avfall. EU-kommisjonen har varslet at krav om produsentansvar for tekstiler vil komme i deres forslag til revidert rammedirektiv om avfall i

andre kvartal 2023. Det forventes at det reviderte rammedirektivet vedtas i løpet av 2024, og direktivet skal etter dette implementeres i norsk lov gjennom EØS-avtalen. Regjeringen ønsker nå å få på bordet et godt kunnskapsgrunnlag og bransjens anbefalinger før dette.

Arbeidsgruppen skal identifisere områder hvor det er behov for mer kunnskap, og sette ut oppdrag om dette. Kunnskapsgrunnlaget skal leveres som to delleveranser, hvor første punkt leveres innen 30.01.2023, og de øvrige punkter innen 30.03.2023. 2. Arbeidsgruppen skal komme med en endelig anbefaling om elementer i en produsentansvarsordning for tekstiler innen 30.09.202

I arbeidsgruppen er både landsforening, bransjen Handel og medlemsbedriften Fretex representert. Fra Fretex deltar Trond Ivar Vestre, CEO, fra bransjen Handel deltar fagsjef Tor Svarva og fra NHO Service og Handel, advokat og spesialrådgiver J. Henrik Bjørge. Fra NHO er også Norsk Industri representert.

Henrik Bjørge

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!