Norsk eierskap: Skatter i senk den norske modellen

Publisert

Anne-Cecilie Kaltenborn.

Det blir færre norske eiere av norske bedrifter når de nå pålegges å betale mye mer skatt på eierskapet enn utenlandske eiere.

- Norsk eierskap er vært viktig for den norske modellen. Regjeringen skatter i senk dette samarbeidet ved å tvinge fram salg fra norske til utenlandske eiere, sier Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 skjerper regjeringen formueskatt og for utbytteskatt for norske eiere for andre år på rad. Ser en på formuesskatt og utbytteskatt alene, må norske eiere neste år betale om lag 5 mrd. kroner mer i skatt enn det de gjør i år. Utenlandske eiere slipper å betale disse skattene, og rammes følgelig ikke av regjeringens skatteskjerpelser.

- Den samlede økningen av skatter og avgifter viser hvor regjeringen mener det skal spares: I husholdninger og i private bedrifter, mens offentlig sektor i stor grad skjermes. Skjerpelsene i fjor var ille nok. At regjeringen fortsetter å sende regningen til bedriftene i et år der mange allerede er i knestående på grunn av eksplosjon i råvarepriser, energipriser og lånekostnader, er ekstra ille. Dette vil ikke bare ramme norsk eierskap, men også norske arbeidsplasser og fremtidig velferd, sier hun.

Se også NHO om Statsbudsjettet: Bedriftene får 47 mrd i ekstra skatteregning

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt