Ny NHO-rapport om utvidet produsentansvar

Publisert

NHO, Norsk Industri, NHO Mat og Drikke, NHO Service og Handel og Sjømat Norge har utarbeidet en fagrapport om utvidet produsentansvar som miljøpolitisk virkemiddel.

Utvidet produsentansvar har vært et sentralt miljøpolitisk virkemiddel i Norge siden midt på 1990-tallet. Flere EU-direktiver og - forordninger stiller også krav til utvidet produsentansvar for ulike produktgrupper.

Miljødirektoratet gjennomfører for tiden en evaluering av de norske produsentansvarsordningene. Den nye rapporten fra NHO og de fire landsforeningene er et faglig innspill til videre diskusjoner om utvidet produsentansvar som miljøpolitisk virkemiddel, i Norge, i EU og i OECD.

Rapporten beskriver hvordan ulike virkemidler bidrar til at vi når miljøpolitiske mål om mer miljøvennlige produkter, landsdekkende avfallsinnsamling og redusert forsøpling, økt materialgjenvinning og å sikre forskriftsmessig håndtering av miljøfarlige komponenter i avfall.

Utvidet produsentansvar er ett av mange miljøpolitiske virkemidler, og bør vurderes opp mot, og sees i sammenheng med, andre virkemidler. Det er viktig at virkemiddelbruken innrettes slik at miljøpolitiske mål nås mest mulig effektivt. Næringslivsorganisasjonene har nær 30 års erfaring med utvidet produsentansvar som miljøpolitisk virkemiddel og rapporten fremhever hovedhensyn og vurderinger som slike ordninger bør bygge på.

Se rapporten her (pdf)

kvinne

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!