NHO Service og Handel

Innhold

Høringssvar - Beredskap for kontantdistribusjon

NHO Service støtter høringsuttalelsen, og vil understreke at kontanter fremdeles utgjør et viktig betalingsinstrument for privatpersoner. Summen av kontanter i samfunnet fremstår som relativt stabil over tid.