NHO Service og Handel

Innhold

Høringssvar - NOU 2016-12 Ideell opprydning

NHO ser at det er kostnader både for og imot en statlig kompensasjonsordning for historiske pensjonskostnader, som omtalt i NOU 2016:12 Ideell opprydding. NHO har kommet til at organisasjonen kan støtte utvalgets forslag.