Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv

Rapporten "Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv"  er laget av Fafo på oppdrag for Fellesforbundet og NHO Service og Handel.

Se rapporten (pdf).

Prosjektet er finansiert av Fellesforbundet, LO, NHO Service og Handel, Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

Fafo-rapporten ser på ulike metoder for å beregne omfanget av ut- og innleie av arbeidskraft i det norske arbeidsmarkedet. Den vurderer en rekke datakilder. Vekten er lagt på ut- og innleie fra bemanningsforetak, selv om enkelte datakilder også omfatter innleie fra produksjonsbedrift. Fafo har videre sett på bruken av innleid arbeidskraft i fire bransjer/yrker. Det er industri, kontoryrker bredt definert, bygg og anlegg og helseyrker. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt