Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv

Rapporten "Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv"  er laget av Fafo på oppdrag for Fellesforbundet og NHO Service og Handel.

#205

Se rapporten (pdf).

Prosjektet er finansiert av Fellesforbundet, LO, NHO Service og Handel, Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

Fafo-rapporten ser på ulike metoder for å beregne omfanget av ut- og innleie av arbeidskraft i det norske arbeidsmarkedet. Den vurderer en rekke datakilder. Vekten er lagt på ut- og innleie fra bemanningsforetak, selv om enkelte datakilder også omfatter innleie fra produksjonsbedrift. Fafo har videre sett på bruken av innleid arbeidskraft i fire bransjer/yrker. Det er industri, kontoryrker bredt definert, bygg og anlegg og helseyrker. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt