Sammen skal de skape Norges beste sykehjem

I Bærum kommune har et nytt sykehjem åpnet dørene, Oksenøya sykehjem. Som en del av generasjonskonseptet Treklang, som består av barnehage og skole, har de som mål å skape Norges beste sykehjem.

Oksenøya sykehjem som åpnet våren 2023, er trolig Norges mest moderne sykehjem. Som en del av Treklang, er det åpnet for et aktivt fellesskap mellom barn, unge, voksne og eldre, hvor blant annet barnehagen og skolen har ansvaret for drivhusene og plantekassene som er plassert i sykehjemmets plantehager.

Generasjonsmøter

- Det er lagt opp til generasjonsmøter der barnehagebarna, skolebarna og eldre på sykehjemmet vil møtes til felles hygge og aktiviteter, noe som er en vinn-vinn-situasjon. Barn krever ikke mye av de eldre, men de gir mye. Det samme gjelder andre vei, sier Mia Solberg, daglig leder ved Oksenøya sykehjem, som drives av Norlandia.

- Sykehjemmet er også et moderne og innovativt sykehjem som byr på blant annet ny teknologi som legger til rette for at beboerne i større grad opplever mestring og trygget. Ansatte vil oppleve en fremtidsrettet og bærekraftig arbeidsplass. De vil også oppleve en bedre oversikt over alle arbeidsoppgaver, Dette vil gi beboerne større frihet til «å være sjef i eget liv», sier Solberg.

God erfaring

I 2019 ble det politisk besluttet i kommunen at det nye sykehjemmet skulle konkurranseutsettes. Det har Therese Nitter, kommunalsjef for sykehjem i Bærum, kun utelukkende god erfaring med så langt.

- Norlandia fremstår som en proff leverandør med god gjennomføringsevne. De har i hele planleggingsfasen før oppstart stilt med et særdeles godt team av dedikerte og dyktige ressurser. De utviser stort engasjement for brukergruppen de skal yte tjenester til og for Treklangsamarbeidet med skole og barnehage, sier Nitter.

Heve kvaliteten og yte bedre tjeneste

Nitter er sikker på at åpenhet, samarbeid og erfaringsutveksling vil gjøre at kommunen sammen med Norlandia kan heve kvaliteten og yte bedre tjeneste til innbyggerne.

- Treklang-Oksenøya senter skal understøtte samfunnsutviklingen på Fornebu, og være et naturlig møtested på tvers av generasjoner. Norlandias erfaringers med generasjonskonsepter er betydningsfullt i dette arbeidet. Vi ser frem til et spennende samarbeide i de kommende årene, sier hun.

- Norlandia har hatt et godt samarbeid med Bærum kommune over flere år ved å drifte både Gullhaug sykehjem og hjemmesykepleie. Vi setter stor pris på tilliten Bærum kommune viser oss nå også, med Treklang-prosjektet og Oksenøya sykehjem. Vi bygger hverandre opp og satser på en god kommunikasjon satt i system, sier Solberg.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt